بازی خنک و فرنتس واروش - هفته 3 - 4 آبان 1402

4 آبان 1402 - 22:30 نتیجه نهایی
0 - 0
نتیجه نهایی

فرنتس واروش

اتفاقات بازی

29 '
yellow-card
جراردو آرتیگا
40 '
yellow-card
اندره بوتکا
46 '
subtitute-out
محمد علی بن رمضان اندره بوتکا
46 '
subtitute-out
مینتی آبنا سیسه
60 '
yellow-card
بیلال ال خانوس
65 '
subtitute-out
اووسو کوابنا کریستوفر زاچارسین
73 '
subtitute-out
لیسزتس الکساندر پسیچ
75 '
subtitute-out
آروکوداره اندی زقیری
75 '
subtitute-out
سور باه
82 '
subtitute-out
Paszka L. کریستین رامیرز
89 '
subtitute-out
آیت الحاج جوزف پینتسیل
90 '
red-card
آروکوداره

ترکیب تیم ها

فرنتس واروش

4-2-1-3
واندوورت
26 واندوورت
دنیل مونوز
23 دنیل مونوز
مک کنزی
2 مک کنزی
کوئستا
C 46 کوئستا
جراردو آرتیگا
Card
5 جراردو آرتیگا
جوزف پینتسیل
Substitute 89'
28 جوزف پینتسیل
گالارزا
25 گالارزا
بریان هینن
8 بریان هینن
بیلال ال خانوس
Card
34 بیلال ال خانوس
باه
Substitute 75'
90 باه
اندی زقیری
Substitute 75'
9 اندی زقیری
دنس دیبوز
90 دنس دیبوز
کریستین رامیرز
Substitute 82'
99 کریستین رامیرز
سیسه
Substitute 46'
27 سیسه
مایی
3 مایی
اندره بوتکا
Card
Substitute 46'
21 اندره بوتکا
سیگر
18 سیگر
ابوفانی
15 ابوفانی
کریستوفر زاچارسین
Substitute 65'
16 کریستوفر زاچارسین
مارکینیوش
50 مارکینیوش
الکساندر پسیچ
Substitute 73'
72 الکساندر پسیچ
ماکریکیس
25 ماکریکیس
واندوورت
26 واندوورت
دنیل مونوز
23 دنیل مونوز
مک کنزی
2 مک کنزی
کوئستا
C 46 کوئستا
جراردو آرتیگا
Card
5 جراردو آرتیگا
جوزف پینتسیل
Substitute 89'
28 جوزف پینتسیل
گالارزا
25 گالارزا
بریان هینن
8 بریان هینن
بیلال ال خانوس
Card
34 بیلال ال خانوس
باه
Substitute 75'
90 باه
اندی زقیری
Substitute 75'
9 اندی زقیری
دنس دیبوز
90 دنس دیبوز
کریستین رامیرز
Substitute 82'
99 کریستین رامیرز
سیسه
Substitute 46'
27 سیسه
مایی
3 مایی
اندره بوتکا
Card
Substitute 46'
21 اندره بوتکا
سیگر
18 سیگر
ابوفانی
15 ابوفانی
کریستوفر زاچارسین
Substitute 65'
16 کریستوفر زاچارسین
مارکینیوش
50 مارکینیوش
الکساندر پسیچ
Substitute 73'
72 الکساندر پسیچ
ماکریکیس
25 ماکریکیس

فرنتس واروش

4-2-1-3

بازیکنان ذخیره

 • هندریک وان کرومبروگه هندریک وان کرومبروگه
  1
 • سادیک سادیک
  3
 • اواتارا محمد اواتارا محمد
  4
 • آلیو فادرا آلیو فادرا
  7
 • سور سور
  Substitute 75'
  14
 • العوهدی العوهدی
  15
 • پاتریک هروسوفسکی پاتریک هروسوفسکی
  17
 • کایمبه کایمبه
  18
 • آیت الحاج آیت الحاج
  Substitute 89'
  19
 • اوین اوین
  24
 • Chambaere V. Chambaere V.
  30
 • آروکوداره آروکوداره
  Substitute 75' Card 90'
  99

فرنتس واروش

 • Varga A. Varga A.
  1
 • محمد بسیچ محمد بسیچ
  5
 • محمد علی بن رمضان محمد علی بن رمضان
  Substitute 46'
  7
 • اووسو کوابنا اووسو کوابنا
  Substitute 65'
  11
 • مینتی آبنا مینتی آبنا
  Substitute 46'
  22
 • Paszka L. Paszka L.
  Substitute 82'
  23
 • Aaneba I. Aaneba I.
  44
 • کاتونا کاتونا
  55
 • Radnoti D. Radnoti D.
  63
 • لیسزتس لیسزتس
  Substitute 73'
  76

آمار مسابقه