بازی فرنتس واروش و خنک - هفته 4 - 18 آبان 1402

18 آبان 1402 - 21:15 نتیجه نهایی

فرنتس واروش

1 - 1
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

33 '
subtitute-out
گالارزا بریان هینن
43 '
yellow-card
سادیک
48 '
goal
الکساندر پسیچ پاس گل ابوفانی
51 '
subtitute-out
محمد علی بن رمضان کریستوفر زاچارسین
56 '
yellow-card
بیلال ال خانوس
58 '
yellow-card
دنیل مونوز
62 '
goal
دنیل مونوز پاس گل گالارزا
63 '
subtitute-out
Aaneba I. مایی
72 '
yellow-card
جوزف پینتسیل
73 '
subtitute-out
آلیو فادرا جوزف پینتسیل
79 '
subtitute-out
لیسزتس الکساندر پسیچ
79 '
subtitute-out
اسیتی سیگر
79 '
subtitute-out
اندره بوتکا آلین ترائوره
81 '
yellow-card
ابوفانی
88 '
subtitute-out
سور اندی زقیری

فرنتس واروش

4-2-3-1

ترکیب تیم ها

خنک

4-2-3-1

فرنتس واروش

4-2-3-1
دنس دیبوز
90 دنس دیبوز
ماکریکیس
25 ماکریکیس
مایی
Substitute 63'
3 مایی
سیسه
27 سیسه
کیویچ
17 کیویچ
سیگر
Substitute 79'
18 سیگر
ابوفانی
Goal
Card
15 ابوفانی
مارکینیوش
50 مارکینیوش
کریستوفر زاچارسین
Substitute 51'
16 کریستوفر زاچارسین
آلین ترائوره
Substitute 79'
20 آلین ترائوره
الکساندر پسیچ
Goal
Substitute 79'
72 الکساندر پسیچ
واندوورت
26 واندوورت
جراردو آرتیگا
5 جراردو آرتیگا
کوئستا
46 کوئستا
سادیک
Card
3 سادیک
دنیل مونوز
Goal
Card
23 دنیل مونوز
بریان هینن
Substitute 33'
C 8 بریان هینن
پاتریک هروسوفسکی
17 پاتریک هروسوفسکی
باه
90 باه
جوزف پینتسیل
Card
Substitute 73'
28 جوزف پینتسیل
بیلال ال خانوس
Card
34 بیلال ال خانوس
اندی زقیری
Substitute 88'
9 اندی زقیری
دنس دیبوز
90 دنس دیبوز
ماکریکیس
25 ماکریکیس
مایی
Substitute 63'
3 مایی
سیسه
27 سیسه
کیویچ
17 کیویچ
سیگر
Substitute 79'
18 سیگر
ابوفانی
Goal
Card
15 ابوفانی
مارکینیوش
50 مارکینیوش
کریستوفر زاچارسین
Substitute 51'
16 کریستوفر زاچارسین
آلین ترائوره
Substitute 79'
20 آلین ترائوره
الکساندر پسیچ
Goal
Substitute 79'
72 الکساندر پسیچ
واندوورت
26 واندوورت
جراردو آرتیگا
5 جراردو آرتیگا
کوئستا
46 کوئستا
سادیک
Card
3 سادیک
دنیل مونوز
Goal
Card
23 دنیل مونوز
بریان هینن
Substitute 33'
C 8 بریان هینن
پاتریک هروسوفسکی
17 پاتریک هروسوفسکی
باه
90 باه
جوزف پینتسیل
Card
Substitute 73'
28 جوزف پینتسیل
بیلال ال خانوس
Card
34 بیلال ال خانوس
اندی زقیری
Substitute 88'
9 اندی زقیری

خنک

4-2-3-1

بازیکنان ذخیره

فرنتس واروش

 • Varga A. Varga A.
  1
 • محمد بسیچ محمد بسیچ
  5
 • محمد علی بن رمضان محمد علی بن رمضان
  Substitute 51'
  7
 • اسیتی اسیتی
  Substitute 79'
  13
 • اندره بوتکا اندره بوتکا
  Substitute 79'
  21
 • مینتی آبنا مینتی آبنا
  22
 • Paszka L. Paszka L.
  23
 • Aaneba I. Aaneba I.
  Substitute 63'
  44
 • کاتونا کاتونا
  55
 • لیسزتس لیسزتس
  Substitute 79'
  76
 • کریستین رامیرز کریستین رامیرز
  99
 • هندریک وان کرومبروگه هندریک وان کرومبروگه
  1
 • مک کنزی مک کنزی
  2
 • اواتارا محمد اواتارا محمد
  4
 • آلیو فادرا آلیو فادرا
  Substitute 73'
  7
 • سور سور
  Substitute 88'
  14
 • العوهدی العوهدی
  15
 • کایمبه کایمبه
  18
 • آیت الحاج آیت الحاج
  19
 • اوین اوین
  24
 • گالارزا گالارزا
  Substitute 33' Goal 62'
  25
 • Chambaere V. Chambaere V.
  30

آمار مسابقه