بازی کوکاریکی و خنک - هفته 2 - 13 مهر 1402

13 مهر 1402 - 22:30 نتیجه نهایی

کوکاریکی

0 - 2
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

10 '
goal
بریان هینن پاس گل جوزف پینتسیل
21 '
penalty گل پنالتی
جوزف پینتسیل
47 '
subtitute-out
ستکوویچ آدتونجی
47 '
subtitute-out
میلادینوویچ Ivanovic D.
47 '
subtitute-out
نیکویچ Sissoko S.
57 '
subtitute-out
Rogan V. Stevanovic M.
67 '
subtitute-out
اوین باه
68 '
subtitute-out
سینگ آدزیچ
77 '
subtitute-out
اندی زقیری بیلال ال خانوس
77 '
subtitute-out
گالارزا آروکوداره
86 '
yellow-card
Subotic L.
90+1 '
subtitute-out
سور جوزف پینتسیل
90+3 '
yellow-card
میلادینوویچ

کوکاریکی

4-4-2

ترکیب تیم ها

کوکاریکی

4-4-2
Belic N.
1 Belic N.
Stevanovic M.
Substitute 57'
6 Stevanovic M.
ورانیس
22 ورانیس
Subotic L.
Card
15 Subotic L.
Tosic N.
3 Tosic N.
استانکوویچ
21 استانکوویچ
Docic M.
C 5 Docic M.
Sissoko S.
Substitute 47'
14 Sissoko S.
Ivanovic D.
Substitute 47'
10 Ivanovic D.
آدتونجی
Substitute 47'
9 آدتونجی
آدزیچ
Substitute 68'
11 آدزیچ
هندریک وان کرومبروگه
1 هندریک وان کرومبروگه
کایمبه
18 کایمبه
کوئستا
46 کوئستا
مک کنزی
2 مک کنزی
دنیل مونوز
23 دنیل مونوز
باه
Substitute 67'
90 باه
پاتریک هروسوفسکی
17 پاتریک هروسوفسکی
بریان هینن
Goal
C 8 بریان هینن
بیلال ال خانوس
Substitute 77'
34 بیلال ال خانوس
آروکوداره
Substitute 77'
99 آروکوداره
جوزف پینتسیل
Penalty
Goal
Substitute 90+1'
28 جوزف پینتسیل
Belic N.
1 Belic N.
Stevanovic M.
Substitute 57'
6 Stevanovic M.
ورانیس
22 ورانیس
Subotic L.
Card
15 Subotic L.
Tosic N.
3 Tosic N.
استانکوویچ
21 استانکوویچ
Docic M.
C 5 Docic M.
Sissoko S.
Substitute 47'
14 Sissoko S.
Ivanovic D.
Substitute 47'
10 Ivanovic D.
آدتونجی
Substitute 47'
9 آدتونجی
آدزیچ
Substitute 68'
11 آدزیچ
هندریک وان کرومبروگه
1 هندریک وان کرومبروگه
کایمبه
18 کایمبه
کوئستا
46 کوئستا
مک کنزی
2 مک کنزی
دنیل مونوز
23 دنیل مونوز
باه
Substitute 67'
90 باه
پاتریک هروسوفسکی
17 پاتریک هروسوفسکی
بریان هینن
Goal
C 8 بریان هینن
بیلال ال خانوس
Substitute 77'
34 بیلال ال خانوس
آروکوداره
Substitute 77'
99 آروکوداره
جوزف پینتسیل
Penalty
Goal
Substitute 90+1'
28 جوزف پینتسیل

بازیکنان ذخیره

کوکاریکی

 • Rogan V. Rogan V.
  Substitute 57'
  2
 • Tomovic S. Tomovic S.
  7
 • Stojanovic L. Stojanovic L.
  8
 • سینگ سینگ
  Substitute 68'
  17
 • Samurovic F. Samurovic F.
  23
 • Filipovic N. Filipovic N.
  24
 • Serafimovic V. Serafimovic V.
  30
 • میلادینوویچ میلادینوویچ
  Substitute 47' Card 90+3'
  45
 • نیکویچ نیکویچ
  Substitute 47'
  47
 • Jankovic A. Jankovic A.
  70
 • Ndiaye I. Ndiaye I.
  72
 • ستکوویچ ستکوویچ
  Substitute 47'
  91
 • سادیک سادیک
  3
 • اواتارا محمد اواتارا محمد
  4
 • جراردو آرتیگا جراردو آرتیگا
  5
 • آلیو فادرا آلیو فادرا
  7
 • اندی زقیری اندی زقیری
  Substitute 77'
  9
 • سور سور
  Substitute 90+1'
  14
 • العوهدی العوهدی
  15
 • آیت الحاج آیت الحاج
  19
 • اوین اوین
  Substitute 67'
  24
 • گالارزا گالارزا
  Substitute 77'
  25
 • واندوورت واندوورت
  26
 • Chambaere V. Chambaere V.
  30

آمار مسابقه