بازی ذوب آهن و آلومینیوم اراک - هفته 24 - 2 اردیبهشت 1403

2 اردیبهشت 1403 - 16:30
لیگ لیگ برتر ایران ‎1402-1403 - هفته : 24 استادیوم استادیوم فولادشهر داور سعید رحیمی مقدم