بازی صنعت نفت آبادان و شمس آذر قزوین - هفته 28 - 4 خرداد 1403

4 خرداد 1403 - 19:45 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

4 '
فراز امامعلی پاس گل حسین گودرزی
7 '
میثم تهی دست
13 '
محمد پاپی پاس گل امیرمحمد نسایی
37 '
subtitute-out
مجتبی فخریان محمد پاپی
46 '
subtitute-out
فیاض میردورقی مصطفی نائیج پور
46 '
subtitute-out
امیرمحمد پناهی فرزین معامله گری
52 '
subtitute-out
محمدصادق بارانی رحیم آلبوغبیش
56 '
yellow-card
محمدصادق بارانی
57 '
subtitute-out
فاخر تهامی حسین شنانی
74 '
yellow-card
یوسف کی شمس
75 '
subtitute-out
یوسف کی شمس بوباکار تراوالی
86 '
subtitute-out
عیسی مرادی فراز امامعلی
86 '
subtitute-out
شاهین ثاقبی سجاد جعفری
90+2 '
میثم تهی دست

ترکیب تیم ها

اخبار و ویدیوها