بازی مس رفسنجان و استقلال خوزستان - هفته 29 - 8 خرداد 1403

8 خرداد 1403 - 20:00 نتیجه نهایی
لیگ لیگ برتر ایران ‎1402-1403 - هفته : 29 استادیوم استادیوم شهدای مس داور بیژن حیدری

اتفاقات بازی

14 '
رضا دهقانی پاس گل محمدمهدی محبی
18 '
جواد آقایی پور پاس گل حسین ساکی
27 '
جواد آقایی پور پاس گل محمد آبشک
35 '
عثمان اندونگ پاس گل محمد آبشک
46 '
subtitute-out
منتظر محمد رضا دهقانی
46 '
subtitute-out
رامتین سلیمان زاده محمد نژادمهدی
61 '
subtitute-out
محمدرضا مهدی زاده مجید نصیری
69 '
subtitute-out
محمود مطلق زاده امیرمحمد محکم کار
75 '
فرشید باقری
81 '
subtitute-out
متین کریم زاده حسن شوشتری
87 '
yellow-card
متین کریم زاده

اخبار و ویدیوها