بازی استقلال خوزستان و هوادار - هفته 30 - 12 خرداد 1403

12 خرداد 1403 - 19:00 نتیجه نهایی
لیگ لیگ برتر ایران ‎1402-1403 - هفته : 30 استادیوم استادیوم غدیر اهواز داور سیدوحید کاظمی

اتفاقات بازی

26 '
subtitute-out
ساویو روبرتو امیرمحمد محکم کار
32 '
ویدیو own-goal گل به خودی
امین پورعلی
46 '
حسن شوشتری پاس گل محمد آبشک
48 '
subtitute-out
محمد چهارمحالی محمد دیندار
48 '
subtitute-out
محمد میری محمد عباسی
53 '
امید سینگ
63 '
ساویو روبرتو
63 '
subtitute-out
علیرضا خوشکفا حسین ساکی
79 '
subtitute-out
پیمان رنجبری علیرضا کاظمی
79 '
subtitute-out
محمود مطلق زاده حسن شوشتری

اخبار و ویدیوها