بازی خوشه طلایی و فجر سپاسی - هفته 23 - 21 اسفند 1402

21 اسفند 1402 - 14:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

61 '
goal
آرام عباسی
87 '
goal
علی فتحیان

ترکیب تیم ها

کیانوش میرزایی
کیانوش میرزایی
بهروز هوشمند
بهروز هوشمند
علیرضا ادهمی
علیرضا ادهمی
محمد رحمتی
محمد رحمتی
سید مهدی سجادی
سید مهدی سجادی
علی رضایی
علی رضایی
علی غلام زاده
علی غلام زاده
محمدرضا شیرزادی
محمدرضا شیرزادی
محمد امیدی فرد
محمد امیدی فرد
محمد رضا فلاحیان
محمد رضا فلاحیان
حامد بحیرایی
حامد بحیرایی
محمدحسین گل‌پور
محمدحسین گل‌پور
علی فتحیان
Goal
علی فتحیان
کیانوش میرزایی
کیانوش میرزایی
بهروز هوشمند
بهروز هوشمند
علیرضا ادهمی
علیرضا ادهمی
محمد رحمتی
محمد رحمتی
سید مهدی سجادی
سید مهدی سجادی
علی رضایی
علی رضایی
علی غلام زاده
علی غلام زاده
محمدرضا شیرزادی
محمدرضا شیرزادی
محمد امیدی فرد
محمد امیدی فرد
محمد رضا فلاحیان
محمد رضا فلاحیان
حامد بحیرایی
حامد بحیرایی
محمدحسین گل‌پور
محمدحسین گل‌پور
علی فتحیان
Goal
علی فتحیان

اخبار و ویدیوها