بازی استقلال آبی پوش ملاثانی و مس کرمان - هفته 26 - 21 فروردين 1403

21 فروردين 1403 - 19:30 نتیجه نهایی

ترکیب تیم ها

امین رضایی
امین رضایی
امیرحسین بهزادی
امیرحسین بهزادی
مصطفی شیخ
مصطفی شیخ
عباس زراعتکار
عباس زراعتکار
پوریا غلامی
پوریا غلامی
یاسر فیضی
یاسر فیضی
امین رضایی
امین رضایی
امیرحسین بهزادی
امیرحسین بهزادی
مصطفی شیخ
مصطفی شیخ
عباس زراعتکار
عباس زراعتکار
پوریا غلامی
پوریا غلامی
یاسر فیضی
یاسر فیضی