بازی مس سونگون و پارس جنوبی جم - هفته 27 - 27 فروردين 1403

27 فروردين 1403 - 18:30 نتیجه نهایی

ترکیب تیم ها

مسلم حق شناس
مسلم حق شناس
میلاد تقیان
میلاد تقیان
مسعود محبی
مسعود محبی
مهدی زارع
مهدی زارع
فرشاد اسدی
فرشاد اسدی
علی اصغر هوشمند
علی اصغر هوشمند
علیرضا خدابخشی
علیرضا خدابخشی
همایون افتخاری
همایون افتخاری
محمد سرافراز
محمد سرافراز
علیرضا ارجمندیان
علیرضا ارجمندیان
مسلم حق شناس
مسلم حق شناس
میلاد تقیان
میلاد تقیان
مسعود محبی
مسعود محبی
مهدی زارع
مهدی زارع
فرشاد اسدی
فرشاد اسدی
علی اصغر هوشمند
علی اصغر هوشمند
علیرضا خدابخشی
علیرضا خدابخشی
همایون افتخاری
همایون افتخاری
محمد سرافراز
محمد سرافراز
علیرضا ارجمندیان
علیرضا ارجمندیان

اخبار و ویدیوها