بازی مس کرمان و شهرداری آستارا - هفته 27 - 27 فروردين 1403

27 فروردين 1403 - 19:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

17 '
ابوالفضل عکاشه
42 '
goal
پوریا غلامی

ترکیب تیم ها

امین رضایی
امین رضایی
پوریا غلامی
Goal
پوریا غلامی
علی مغنمیان
علی مغنمیان
امیرحسین بهزادی
امیرحسین بهزادی
مصطفی شیخ
مصطفی شیخ
خشایار زبرجد
خشایار زبرجد
مبین عشایر
مبین عشایر
امیر رضا افسرده
امیر رضا افسرده
علی ملایی
علی ملایی
محمد نیازپور
محمد نیازپور
محمد صادقی
محمد صادقی
یاشار احمدی
یاشار احمدی
احسان افچنگی
احسان افچنگی
حسام اسکندری
حسام اسکندری
سهیل پوربخش
سهیل پوربخش
محمدامین مهدی زاده
محمدامین مهدی زاده
امین رضایی
امین رضایی
پوریا غلامی
Goal
پوریا غلامی
علی مغنمیان
علی مغنمیان
امیرحسین بهزادی
امیرحسین بهزادی
مصطفی شیخ
مصطفی شیخ
خشایار زبرجد
خشایار زبرجد
مبین عشایر
مبین عشایر
امیر رضا افسرده
امیر رضا افسرده
علی ملایی
علی ملایی
محمد نیازپور
محمد نیازپور
محمد صادقی
محمد صادقی
یاشار احمدی
یاشار احمدی
احسان افچنگی
احسان افچنگی
حسام اسکندری
حسام اسکندری
سهیل پوربخش
سهیل پوربخش
محمدامین مهدی زاده
محمدامین مهدی زاده