بازی آریو اسلامشهر و داماش گیلان - هفته 28 - 2 اردیبهشت 1403

2 اردیبهشت 1403 - 17:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

33 '
goal
وحید نعمتی
50 '
goal
اصغر نصیری

ترکیب تیم ها

محمد فرامرزی
محمد فرامرزی
عباس عامری
عباس عامری
حبیب افرا
حبیب افرا
داوود شاهواروقی
داوود شاهواروقی
امیرسام نصیری
امیرسام نصیری
پویا گلدوست گلستان
پویا گلدوست گلستان
مهدی یوسفی
مهدی یوسفی
نوید کومار
نوید کومار
اشکان توانا
اشکان توانا
میلاد پورمحسن
میلاد پورمحسن
سیامک علیزاده
سیامک علیزاده
سپهر سیمان پور
سپهر سیمان پور
بلال میرزاعلی
بلال میرزاعلی
داریوش بخت
داریوش بخت
حسین خیری
حسین خیری
آرمان لطف خدا
آرمان لطف خدا
سجاد قلی بیگی
سجاد قلی بیگی
کمیل حیدری
کمیل حیدری
محمد فرامرزی
محمد فرامرزی
عباس عامری
عباس عامری
حبیب افرا
حبیب افرا
داوود شاهواروقی
داوود شاهواروقی
امیرسام نصیری
امیرسام نصیری
پویا گلدوست گلستان
پویا گلدوست گلستان
مهدی یوسفی
مهدی یوسفی
نوید کومار
نوید کومار
اشکان توانا
اشکان توانا
میلاد پورمحسن
میلاد پورمحسن
سیامک علیزاده
سیامک علیزاده
سپهر سیمان پور
سپهر سیمان پور
بلال میرزاعلی
بلال میرزاعلی
داریوش بخت
داریوش بخت
حسین خیری
حسین خیری
آرمان لطف خدا
آرمان لطف خدا
سجاد قلی بیگی
سجاد قلی بیگی
کمیل حیدری
کمیل حیدری