بازی سایپا و نفت و گاز گچساران - هفته 33 - 16 خرداد 1403

16 خرداد 1403 - 19:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

33 '
goal
علیرضا ملکی
52 '
goal
پیمان میری
75 '
penalty گل پنالتی
علی نبی زاده

ترکیب تیم ها

نیما علیپور
نیما علیپور
امیرحسین نعمتی
امیرحسین نعمتی
رضا فرجی
رضا فرجی
مهیار زحمت کش
مهیار زحمت کش
پیمان میری
Goal
پیمان میری
محمود شفیعی
محمود شفیعی
علیرضا ملکی
Goal
علیرضا ملکی
راستین خرقانی
راستین خرقانی
علی قربان خانی
علی قربان خانی
محسن آقایی
محسن آقایی
علی حدادی فر
علی حدادی فر
علی نبی زاده
Penalty
علی نبی زاده
امین رضایی
امین رضایی
امیر محمد منصف
امیر محمد منصف
مجید تاجیک
مجید تاجیک
میلاد باقری
میلاد باقری
رشید کارگری
رشید کارگری
نیما علیپور
نیما علیپور
امیرحسین نعمتی
امیرحسین نعمتی
رضا فرجی
رضا فرجی
مهیار زحمت کش
مهیار زحمت کش
پیمان میری
Goal
پیمان میری
محمود شفیعی
محمود شفیعی
علیرضا ملکی
Goal
علیرضا ملکی
راستین خرقانی
راستین خرقانی
علی قربان خانی
علی قربان خانی
محسن آقایی
محسن آقایی
علی حدادی فر
علی حدادی فر
علی نبی زاده
Penalty
علی نبی زاده
امین رضایی
امین رضایی
امیر محمد منصف
امیر محمد منصف
مجید تاجیک
مجید تاجیک
میلاد باقری
میلاد باقری
رشید کارگری
رشید کارگری