بازی فجر سپاسی و مس سونگون - هفته 33 - 16 خرداد 1403

16 خرداد 1403 - 19:45 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

42 '
شاهین طاهرخانی
59 '
مهدی شریفی
85 '
امید افشون

ترکیب تیم ها

علی غلام زاده
علی غلام زاده
میثم مرادی
میثم مرادی
عرفان پورافراز
عرفان پورافراز
علی نجفی
علی نجفی
سعید زارع
سعید زارع
محسن سیفی
محسن سیفی
ماهان احمدزاده
ماهان احمدزاده
محمد شاه محمدی
محمد شاه محمدی
بهزاد نوروزی
بهزاد نوروزی
محمدطاهر امینی
محمدطاهر امینی
میلاد سوری
میلاد سوری
فرزان دانا
فرزان دانا
اکبر آفاقی
اکبر آفاقی
علی غلام زاده
علی غلام زاده
میثم مرادی
میثم مرادی
عرفان پورافراز
عرفان پورافراز
علی نجفی
علی نجفی
سعید زارع
سعید زارع
محسن سیفی
محسن سیفی
ماهان احمدزاده
ماهان احمدزاده
محمد شاه محمدی
محمد شاه محمدی
بهزاد نوروزی
بهزاد نوروزی
محمدطاهر امینی
محمدطاهر امینی
میلاد سوری
میلاد سوری
فرزان دانا
فرزان دانا
اکبر آفاقی
اکبر آفاقی