بازی آریو اسلامشهر و استقلال آبی پوش ملاثانی - هفته 34 - 21 خرداد 1403

21 خرداد 1403 - 19:45 نتیجه نهایی

ترکیب تیم ها

محمد فرامرزی
محمد فرامرزی
حبیب افرا
حبیب افرا
حسین نظیری
حسین نظیری
محمد بختیاری
محمد بختیاری
سهیل میرزایی
سهیل میرزایی
نوید کومار
نوید کومار
محمد محمدزاده تمام
محمد محمدزاده تمام
عباس عامری
عباس عامری
مهدی یوسفی
مهدی یوسفی
امیرسام نصیری
امیرسام نصیری
محمد فرامرزی
محمد فرامرزی
حبیب افرا
حبیب افرا
حسین نظیری
حسین نظیری
محمد بختیاری
محمد بختیاری
سهیل میرزایی
سهیل میرزایی
نوید کومار
نوید کومار
محمد محمدزاده تمام
محمد محمدزاده تمام
عباس عامری
عباس عامری
مهدی یوسفی
مهدی یوسفی
امیرسام نصیری
امیرسام نصیری