بازی چادرملو اردکان و دریا بابل - هفته 34 - 21 خرداد 1403

21 خرداد 1403 - 20:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

40 '
goal
سید علی یحیی زاده

ترکیب تیم ها

حجت صدقی
حجت صدقی
محمد بختیاری
محمد بختیاری
سیروس صادقیان
سیروس صادقیان
رضا محمودآبادی
رضا محمودآبادی
هادی حبیبی نژاد
هادی حبیبی نژاد
سید علی یحیی زاده
Goal
سید علی یحیی زاده
علی خدادادی
علی خدادادی
ابوالفضل هاشمی
ابوالفضل هاشمی
امید منصوری
امید منصوری
علی خانلرزاده
علی خانلرزاده
میلاد ابطحی
میلاد ابطحی
محمد قاسمی نژاد
محمد قاسمی نژاد
رضا علیاری
رضا علیاری
ابراهیم حیاتی
ابراهیم حیاتی
ابوالفضل آذرنوشان
ابوالفضل آذرنوشان
حجت صدقی
حجت صدقی
محمد بختیاری
محمد بختیاری
سیروس صادقیان
سیروس صادقیان
رضا محمودآبادی
رضا محمودآبادی
هادی حبیبی نژاد
هادی حبیبی نژاد
سید علی یحیی زاده
Goal
سید علی یحیی زاده
علی خدادادی
علی خدادادی
ابوالفضل هاشمی
ابوالفضل هاشمی
امید منصوری
امید منصوری
علی خانلرزاده
علی خانلرزاده
میلاد ابطحی
میلاد ابطحی
محمد قاسمی نژاد
محمد قاسمی نژاد
رضا علیاری
رضا علیاری
ابراهیم حیاتی
ابراهیم حیاتی
ابوالفضل آذرنوشان
ابوالفضل آذرنوشان

اخبار و ویدیوها