بازی چونبوک موتورز و پوهانگ استیلرز - 25 بهمن 1402

25 بهمن 1402 - 13:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

7 '
yellow-card
شین کوانگ هون
17 '
goal
هرناندس پاس گل لی دونگ جون
45+1 '
subtitute-out
مائنگ سئونگ اونگ لی سو بین
46 '
subtitute-out
کیم تائه هوان هرناندس
46 '
subtitute-out
کیم جون هو یون سئوک جو
46 '
subtitute-out
هانگ او جئونگ وون
56 '
subtitute-out
Kim Ryun-Sung کیم این سونگ
58 '
yellow-card
اوروبو
64 '
goal
آن هیون بئوم پاس گل کیم تائه هوان
67 '
subtitute-out
کیم لی هو جایه
77 '
subtitute-out
هان کیو وون لی دونگ جون
82 '
subtitute-out
هیون جی هان چان هی
85 '
subtitute-out
Lee K. سونگ مین کیو
90 '
subtitute-out
جئونگ تایی ووک لی یونگ جائه
90 '
subtitute-out
جئونگ وو جائه کیم تائه هوان

ترکیب تیم ها

کیم جئونگ هون
1 کیم جئونگ هون
آن هیون بئوم
Goal
94 آن هیون بئوم
هو زئونگ هو
26 هو زئونگ هو
پارک جین ساب
4 پارک جین ساب
کیم جین سو
23 کیم جین سو
لی دونگ جون
Goal
Substitute 77'
11 لی دونگ جون
لی سو بین
Substitute 45+1'
16 لی سو بین
لی یونگ جائه
Substitute 90'
34 لی یونگ جائه
سونگ مین کیو
Substitute 85'
17 سونگ مین کیو
اوروبو
Card
93 اوروبو
هرناندس
Goal
Substitute 46'
98 هرناندس
هوانگ این جائه
21 هوانگ این جائه
پارک چان یونگ
20 پارک چان یونگ
Aspropotamitis J.
35 Aspropotamitis J.
او جئونگ وون
Substitute 46'
24 او جئونگ وون
شین کوانگ هون
Card
17 شین کوانگ هون
یون سئوک جو
Substitute 46'
36 یون سئوک جو
هان چان هی
Substitute 82'
16 هان چان هی
Jorge Luiz
25 Jorge Luiz
کیم این سونگ
Substitute 56'
7 کیم این سونگ
لی هو جایه
Substitute 67'
33 لی هو جایه
واندرسون
77 واندرسون
کیم جئونگ هون
1 کیم جئونگ هون
آن هیون بئوم
Goal
94 آن هیون بئوم
هو زئونگ هو
26 هو زئونگ هو
پارک جین ساب
4 پارک جین ساب
کیم جین سو
23 کیم جین سو
لی دونگ جون
Goal
Substitute 77'
11 لی دونگ جون
لی سو بین
Substitute 45+1'
16 لی سو بین
لی یونگ جائه
Substitute 90'
34 لی یونگ جائه
سونگ مین کیو
Substitute 85'
17 سونگ مین کیو
اوروبو
Card
93 اوروبو
هرناندس
Goal
Substitute 46'
98 هرناندس
هوانگ این جائه
21 هوانگ این جائه
پارک چان یونگ
20 پارک چان یونگ
Aspropotamitis J.
35 Aspropotamitis J.
او جئونگ وون
Substitute 46'
24 او جئونگ وون
شین کوانگ هون
Card
17 شین کوانگ هون
یون سئوک جو
Substitute 46'
36 یون سئوک جو
هان چان هی
Substitute 82'
16 هان چان هی
Jorge Luiz
25 Jorge Luiz
کیم این سونگ
Substitute 56'
7 کیم این سونگ
لی هو جایه
Substitute 67'
33 لی هو جایه
واندرسون
77 واندرسون

بازیکنان ذخیره

 • جئونگ تایی ووک جئونگ تایی ووک
  Substitute 90'
  3
 • هان کیو وون هان کیو وون
  Substitute 77'
  7
 • پارک جائه یونگ پارک جائه یونگ
  10
 • Jeong Min-Ki Jeong Min-Ki
  13
 • لی جایی ایک لی جایی ایک
  14
 • مائنگ سئونگ اونگ مائنگ سئونگ اونگ
  Substitute 45+1'
  28
 • جئونگ وو جائه جئونگ وو جائه
  Substitute 90'
  32
 • کیم تائه هوان کیم تائه هوان
  Substitute 46' Goal 64' Substitute 90'
  39
 • لی جون هو لی جون هو
  44
 • لی جی هون لی جی هون
  74
 • Lee K. Lee K.
  Substitute 85'
  79
 • Vinicius M. Vinicius M.
  80
 • جون مین گوانگ جون مین گوانگ
  4
 • هیون جی هیون جی
  Substitute 82'
  18
 • جو سونگ جون جو سونگ جون
  23
 • یون جائه وون یون جائه وون
  30
 • Lee Seung-Hwan Lee Seung-Hwan
  32
 • هانگ هانگ
  Substitute 46'
  37
 • Kim Ryun-Sung Kim Ryun-Sung
  Substitute 56'
  42
 • کیم جون هو کیم جون هو
  Substitute 46'
  66
 • Lee Dong-Hee Lee Dong-Hee
  80
 • کیم کیم
  Substitute 67'
  81
 • کیم کیم
  99

آمار مسابقه