بازی نیروی زمینی و فجر سپاسی - 19 بهمن 1402

19 بهمن 1402 - 14:00 نتیجه نهایی

نیروی زمینی

1 (2) - 1 (3)
نتیجه نهایی