بازی بازل و زوریخ - هفته 29 - 11 فروردين 1403

11 فروردين 1403 - 23:00 نتیجه نهایی
2 - 2
نتیجه نهایی

زوریخ

اتفاقات بازی

6 '
goal
کامبری پاس گل جاناتان اوکیتا
19 '
subtitute-out
فن بریمن رناتو ویگا
27 '
goal
آودولاهو پاس گل باری
39 '
goal
کاده پاس گل باری
46 '
subtitute-out
بنی بنجامین کولویی
54 '
goal
کانده
68 '
yellow-card
آودولاهو
70 '
yellow-card
فابین فری
73 '
yellow-card
بورانیاسویچ
73 '
subtitute-out
وویلوز روگ
73 '
subtitute-out
آگوستین آودولاهو
75 '
subtitute-out
رونر بورانیاسویچ
79 '
yellow-card
باری
81 '
subtitute-out
هورنچا کانده
87 '
yellow-card
رونر

ترکیب تیم ها

زوریخ

4-2-3-1
ماروین هیتز
1 ماروین هیتز
روگ
Substitute 73'
27 روگ
فابین فری
Card
20 فابین فری
رناتو ویگا
Substitute 19'
40 رناتو ویگا
اشمید
31 اشمید
تائولانت ژاکا
34 تائولانت ژاکا
کاده
Goal
30 کاده
آودولاهو
Goal
Card
Substitute 73'
37 آودولاهو
کاچوری
28 کاچوری
بنجامین کولویی
Substitute 46'
7 بنجامین کولویی
باری
Goal Goal
Card
9 باری
یانیچ برچر
25 یانیچ برچر
دانته
44 دانته
کریزیو
31 کریزیو
کاتیچ
24 کاتیچ
کامبری
Goal
2 کامبری
متیو
12 متیو
کانده
Goal
Substitute 81'
17 کانده
جاناتان اوکیتا
Goal
11 جاناتان اوکیتا
کراسنیکی
7 کراسنیکی
بورانیاسویچ
Card
Substitute 75'
19 بورانیاسویچ
مارچسانو
10 مارچسانو
ماروین هیتز
1 ماروین هیتز
روگ
Substitute 73'
27 روگ
فابین فری
Card
20 فابین فری
رناتو ویگا
Substitute 19'
40 رناتو ویگا
اشمید
31 اشمید
تائولانت ژاکا
34 تائولانت ژاکا
کاده
Goal
30 کاده
آودولاهو
Goal
Card
Substitute 73'
37 آودولاهو
کاچوری
28 کاچوری
بنجامین کولویی
Substitute 46'
7 بنجامین کولویی
باری
Goal Goal
Card
9 باری
یانیچ برچر
25 یانیچ برچر
دانته
44 دانته
کریزیو
31 کریزیو
کاتیچ
24 کاتیچ
کامبری
Goal
2 کامبری
متیو
12 متیو
کانده
Goal
Substitute 81'
17 کانده
جاناتان اوکیتا
Goal
11 جاناتان اوکیتا
کراسنیکی
7 کراسنیکی
بورانیاسویچ
Card
Substitute 75'
19 بورانیاسویچ
مارچسانو
10 مارچسانو

زوریخ

4-2-3-1

بازیکنان ذخیره

 • وویلوز وویلوز
  Substitute 73'
  3
 • محمد درگر محمد درگر
  6
 • آگوستین آگوستین
  Substitute 73'
  10
 • موریس مالون موریس مالون
  11
 • سالوی سالوی
  13
 • فن بریمن فن بریمن
  Substitute 19'
  25
 • گائوتو گائوتو
  33
 • بنی بنی
  Substitute 46'
  35
 • زی جی زی جی
  39

زوریخ

 • کستاندینو ویک کستاندینو ویک
  1
 • گوئررو گوئررو
  3
 • والنر والنر
  4
 • فابیو داپرلا فابیو داپرلا
  5
 • سانتینی سانتینی
  9
 • هورنچا هورنچا
  Substitute 81'
  16
 • دنیل آفرییه دنیل آفرییه
  18
 • لیگ لیگ
  20
 • رونر رونر
  Substitute 75' Card 87'
  23

آمار مسابقه