بازی سنت گالن و یانگ بویز - هفته 31 - 19 فروردين 1403

19 فروردين 1403 - 18:00 نتیجه نهایی

سنت گالن

2 - 2
نتیجه نهایی

یانگ بویز

اتفاقات بازی

10 '
goal
میلادین استوانوویچ
47 '
yellow-card
نیاسه
56 '
subtitute-out
گورتلر یوان میلوسویچ
56 '
subtitute-out
گوبلس آکولو
61 '
subtitute-out
لاکومی نیاسه
61 '
subtitute-out
ایتن داریان مالس
69 '
subtitute-out
بلوم سیدی یانکو
69 '
subtitute-out
ووکا جرج مونتیرو
71 '
goal
گورتلر
74 '
subtitute-out
کنیتزکه ویکتور رویز
74 '
subtitute-out
ون موس میلادین استوانوویچ
79 '
goal
گانوولا
85 '
subtitute-out
ابریما کولی لائوپر
87 '
goal
ووکا

سنت گالن

4-3-1-2

ترکیب تیم ها

یانگ بویز

4-4-2

سنت گالن

4-3-1-2
لاورنس آتی زیگی
1 لاورنس آتی زیگی
متیو زانوتی
46 متیو زانوتی
والچی
20 والچی
دیابی
15 دیابی
اشمیت
33 اشمیت
میلادین استوانوویچ
Goal
Substitute 74'
64 میلادین استوانوویچ
کوئینتیلا
C 8 کوئینتیلا
ویتزیگ
37 ویتزیگ
ویکتور رویز
Substitute 74'
30 ویکتور رویز
یوان میلوسویچ
Substitute 56'
90 یوان میلوسویچ
آکولو
Substitute 56'
10 آکولو
فون بالمودس
26 فون بالمودس
یوناس هاجم
3 یوناس هاجم
آمندا
4 آمندا
کامارا
13 کامارا
سیدی یانکو
Substitute 69'
17 سیدی یانکو
جرج مونتیرو
Substitute 69'
77 جرج مونتیرو
نیاسه
Card
Substitute 61'
20 نیاسه
لائوپر
Substitute 85'
30 لائوپر
داریان مالس
Substitute 61'
39 داریان مالس
گانوولا
Goal
35 گانوولا
الیا مشاک
15 الیا مشاک
لاورنس آتی زیگی
1 لاورنس آتی زیگی
متیو زانوتی
46 متیو زانوتی
والچی
20 والچی
دیابی
15 دیابی
اشمیت
33 اشمیت
میلادین استوانوویچ
Goal
Substitute 74'
64 میلادین استوانوویچ
کوئینتیلا
C 8 کوئینتیلا
ویتزیگ
37 ویتزیگ
ویکتور رویز
Substitute 74'
30 ویکتور رویز
یوان میلوسویچ
Substitute 56'
90 یوان میلوسویچ
آکولو
Substitute 56'
10 آکولو
فون بالمودس
26 فون بالمودس
یوناس هاجم
3 یوناس هاجم
آمندا
4 آمندا
کامارا
13 کامارا
سیدی یانکو
Substitute 69'
17 سیدی یانکو
جرج مونتیرو
Substitute 69'
77 جرج مونتیرو
نیاسه
Card
Substitute 61'
20 نیاسه
لائوپر
Substitute 85'
30 لائوپر
داریان مالس
Substitute 61'
39 داریان مالس
گانوولا
Goal
35 گانوولا
الیا مشاک
15 الیا مشاک

یانگ بویز

4-4-2

بازیکنان ذخیره

سنت گالن

 • جانیتزک جانیتزک
  5
 • شوبرت شوبرت
  7
 • گوبلس گوبلس
  Substitute 56'
  9
 • ون موس ون موس
  Substitute 74'
  11
 • گورتلر گورتلر
  Substitute 56' Goal 71'
  16
 • توما توما
  24
 • واتکوویاک واتکوویاک
  25
 • اوکوروجی اوکوروجی
  36
 • کنیتزکه کنیتزکه
  Substitute 74'
  63

یانگ بویز

 • آنتونی راشیوپی آنتونی راشیوپی
  1
 • هوسیچ هوسیچ
  5
 • لاکومی لاکومی
  Substitute 61'
  8
 • ایتن ایتن
  Substitute 61'
  9
 • ابریما کولی ابریما کولی
  Substitute 85'
  11
 • پرسون پرسون
  19
 • بلوم بلوم
  Substitute 69'
  27
 • ووکا ووکا
  Substitute 69' Goal 87'
  32
 • Deme M. Deme M.
  47

آمار مسابقه