بازی سوشو و رن - 17 بهمن 1402

17 بهمن 1402 - 23:15 نتیجه نهایی
1 - 6
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

5 '
subtitute-out
باپتیست سانتاماریا انزو لو فی
24 '
goal
آمین گویری پاس گل آدرین تروفرت
29 '
goal
ابراهیم صلاح
35 '
goal
آرناد کالیموئندو پاس گل آدرین تروفرت
41 '
goal
آرناد کالیموئندو پاس گل بنجامین بوریگاد
46 '
subtitute-out
لودویچ بلاس آرناد کالیموئندو
46 '
subtitute-out
زوهی فیلیپه کوفی
46 '
subtitute-out
Fatar N. Silva A.
46 '
subtitute-out
Hoggas K. Perreira de Sa R.
46 '
subtitute-out
لینارد Michel D.
45+2 '
yellow-card
آزور ماتوسیوا
47 '
goal
آمین گویری
57 '
subtitute-out
ناگیدا آدرین تروفرت
57 '
subtitute-out
دزیره دوئه باپتیست سانتاماریا
65 '
penalty گل پنالتی
Viltard M.
68 '
subtitute-out
آلدیو سیدو گوئلا دوئه
73 '
subtitute-out
Moltenis B. Vitelli A.
81 '
goal
بنجامین بوریگاد

ترکیب تیم ها

رن

4-4-2
Patouillet M.
1 Patouillet M.
Vitelli A.
Substitute 73'
4 Vitelli A.
Fontaine T.
6 Fontaine T.
Gomis D.
5 Gomis D.
Dacosta J.
2 Dacosta J.
Perreira de Sa R.
Substitute 46'
10 Perreira de Sa R.
Viltard M.
Penalty
7 Viltard M.
Silva A.
Substitute 46'
3 Silva A.
Michel D.
Substitute 46'
8 Michel D.
Daho A.
11 Daho A.
فیلیپه کوفی
Substitute 46'
9 فیلیپه کوفی
گایون
1 گایون
وارمد اماری
4 وارمد اماری
گوئلا دوئه
Substitute 68'
2 گوئلا دوئه
ابراهیم صلاح
Goal
11 ابراهیم صلاح
آزور ماتوسیوا
Card
6 آزور ماتوسیوا
انزو لو فی
Substitute 5'
8 انزو لو فی
بنجامین بوریگاد
Goal
Goal
C 7 بنجامین بوریگاد
Patouillet M.
1 Patouillet M.
Vitelli A.
Substitute 73'
4 Vitelli A.
Fontaine T.
6 Fontaine T.
Gomis D.
5 Gomis D.
Dacosta J.
2 Dacosta J.
Perreira de Sa R.
Substitute 46'
10 Perreira de Sa R.
Viltard M.
Penalty
7 Viltard M.
Silva A.
Substitute 46'
3 Silva A.
Michel D.
Substitute 46'
8 Michel D.
Daho A.
11 Daho A.
فیلیپه کوفی
Substitute 46'
9 فیلیپه کوفی
گایون
1 گایون
وارمد اماری
4 وارمد اماری
گوئلا دوئه
Substitute 68'
2 گوئلا دوئه
ابراهیم صلاح
Goal
11 ابراهیم صلاح
آزور ماتوسیوا
Card
6 آزور ماتوسیوا
انزو لو فی
Substitute 5'
8 انزو لو فی
بنجامین بوریگاد
Goal
Goal
C 7 بنجامین بوریگاد

رن

4-4-2

بازیکنان ذخیره

 • زوهی زوهی
  Substitute 46'
  12
 • لینارد لینارد
  Substitute 46'
  13
 • Galves N. Galves N.
  14
 • Moltenis B. Moltenis B.
  Substitute 73'
  15
 • Valette B. Valette B.
  16
 • Fatar N. Fatar N.
  Substitute 46'
  17
 • Macalou I. Macalou I.
  18
 • Hoggas K. Hoggas K.
  Substitute 46'
  19
 • Ackra A. Ackra A.
  20

آمار مسابقه