بازی زنان پیکان و ایساتیس کران فارس - هفته 15 - 21 اسفند 1402

21 اسفند 1402 - 13:00 نتیجه نهایی
3 - 0
نتیجه نهایی

ایساتیس کران فارس