بازی سرزو اوزاکا و شونان بلمار - هفته 5 - 11 فروردين 1403

11 فروردين 1403 - 10:30 نتیجه نهایی
2 - 0
نتیجه نهایی

شونان بلمار

اتفاقات بازی

60 '
goal
فوناکی پاس گل ویتور بوئنو
64 '
subtitute-out
اونوسه ایکدا
64 '
subtitute-out
اوکونو بارادا
64 '
subtitute-out
هاتا هیرا اوکا
73 '
subtitute-out
تامدا فرناندس
73 '
subtitute-out
هیروکی آبه سوزوکی
79 '
subtitute-out
کیتانو ویتور بوئنو
80 '
subtitute-out
فوکودا اویوا
82 '
goal
کیتانو پاس گل لئو سیرا
89 '
subtitute-out
یوئجو اوکونو
89 '
subtitute-out
واتانابه لئو سیرا

ترکیب تیم ها

شونان بلمار

4-4-2
کیم جین هیون
21 کیم جین هیون
مایکوما
2 مایکوما
نی شیو
33 نی شیو
فوناکی
Goal
14 فوناکی
نوبوریزاتو
6 نوبوریزاتو
تاناکا
10 تاناکا
ویتور بوئنو
Goal
Substitute 79'
55 ویتور بوئنو
اوکونو
Substitute 89'
25 اوکونو
فرناندس
Substitute 73'
77 فرناندس
لئو سیرا
Goal
Substitute 89'
9 لئو سیرا
کاپیژابا
27 کاپیژابا
سانگ بوم کئون
1 سانگ بوم کئون
سوگیوکا
2 سوگیوکا
کیم مین تائه
47 کیم مین تائه
اویوا
Substitute 80'
22 اویوا
سوزوکی
37 سوزوکی
هیرا اوکا
Substitute 64'
13 هیرا اوکا
تاناکا
5 تاناکا
بارادا
Substitute 64'
14 بارادا
ایکدا
Substitute 64'
18 ایکدا
سوزوکی
Substitute 73'
29 سوزوکی
لوکیان
11 لوکیان
کیم جین هیون
21 کیم جین هیون
مایکوما
2 مایکوما
نی شیو
33 نی شیو
فوناکی
Goal
14 فوناکی
نوبوریزاتو
6 نوبوریزاتو
تاناکا
10 تاناکا
ویتور بوئنو
Goal
Substitute 79'
55 ویتور بوئنو
اوکونو
Substitute 89'
25 اوکونو
فرناندس
Substitute 73'
77 فرناندس
لئو سیرا
Goal
Substitute 89'
9 لئو سیرا
کاپیژابا
27 کاپیژابا
سانگ بوم کئون
1 سانگ بوم کئون
سوگیوکا
2 سوگیوکا
کیم مین تائه
47 کیم مین تائه
اویوا
Substitute 80'
22 اویوا
سوزوکی
37 سوزوکی
هیرا اوکا
Substitute 64'
13 هیرا اوکا
تاناکا
5 تاناکا
بارادا
Substitute 64'
14 بارادا
ایکدا
Substitute 64'
18 ایکدا
سوزوکی
Substitute 73'
29 سوزوکی
لوکیان
11 لوکیان

شونان بلمار

4-4-2

بازیکنان ذخیره

 • یوئجو یوئجو
  Substitute 89'
  7
 • اوکودا اوکودا
  16
 • تامدا تامدا
  Substitute 73'
  19
 • توریومی توریومی
  24
 • شیمیزو شیمیزو
  31
 • واتانابه واتانابه
  Substitute 89'
  35
 • کیتانو کیتانو
  Substitute 79' Goal 82'
  38

شونان بلمار

 • هاتا هاتا
  Substitute 64'
  3
 • هیروکی آبه هیروکی آبه
  Substitute 73'
  7
 • اونو اونو
  8
 • اوکونو	اوکونو
  Substitute 64'
  15
 • فوکودا فوکودا
  Substitute 80'
  19
 • ماواتاری ماواتاری
  21
 • اونوسه اونوسه
  Substitute 64'
  88

آمار مسابقه