بازی ساگان توسو و ویسل کوبه - هفته 6 - 15 فروردين 1403

15 فروردين 1403 - 13:30 نتیجه نهایی

ساگان توسو

0 - 0
نتیجه نهایی

ویسل کوبه

اتفاقات بازی

21 '
subtitute-out
لینو هیروسه
22 '
yellow-card
توگاشی
46 '
subtitute-out
دایجو ساساکی لینو
64 '
subtitute-out
مارسلو ریان هوریگوم
75 '
subtitute-out
ناکاهارا کیکوچی
85 '
subtitute-out
کیکوچی میاشیرو
90 '
subtitute-out
کیمورا توگاشی

ساگان توسو

4-2-3-1

ترکیب تیم ها

ویسل کوبه

4-1-2-3

ساگان توسو

4-2-3-1
پارک
71 پارک
هارادا
42 هارادا
یامازاکی
2 یامازاکی
کیم تائه هیون
20 کیم تائه هیون
مائوروهاشی
28 مائوروهاشی
فوکوتا
6 فوکوتا
کاواهارا
5 کاواهارا
کیکوچی
Substitute 75'
23 کیکوچی
هوریگوم
Substitute 64'
21 هوریگوم
ناگانوما
88 ناگانوما
توگاشی
Card
Substitute 90'
22 توگاشی
مائکاوا
1 مائکاوا
هاتسوسه
19 هاتسوسه
تولر
3 تولر
یاماکاوا
4 یاماکاوا
گوتوکو ساکای
24 گوتوکو ساکای
اوگیهارا
6 اوگیهارا
میاشیرو
Substitute 85'
9 میاشیرو
هوتارو یاماگوچی
96 هوتارو یاماگوچی
هیروسه
Substitute 21'
23 هیروسه
یویا اوساکو
10 یویا اوساکو
یوکی موتو
11 یوکی موتو
پارک
71 پارک
هارادا
42 هارادا
یامازاکی
2 یامازاکی
کیم تائه هیون
20 کیم تائه هیون
مائوروهاشی
28 مائوروهاشی
فوکوتا
6 فوکوتا
کاواهارا
5 کاواهارا
کیکوچی
Substitute 75'
23 کیکوچی
هوریگوم
Substitute 64'
21 هوریگوم
ناگانوما
88 ناگانوما
توگاشی
Card
Substitute 90'
22 توگاشی
مائکاوا
1 مائکاوا
هاتسوسه
19 هاتسوسه
تولر
3 تولر
یاماکاوا
4 یاماکاوا
گوتوکو ساکای
24 گوتوکو ساکای
اوگیهارا
6 اوگیهارا
میاشیرو
Substitute 85'
9 میاشیرو
هوتارو یاماگوچی
96 هوتارو یاماگوچی
هیروسه
Substitute 21'
23 هیروسه
یویا اوساکو
10 یویا اوساکو
یوکی موتو
11 یوکی موتو

ویسل کوبه

4-1-2-3

بازیکنان ذخیره

ساگان توسو

 • کیمورا کیمورا
  Substitute 90'
  3
 • ناکاهارا ناکاهارا
  Substitute 75'
  8
 • آراخو آراخو
  11
 • Koh Bong-jo Koh Bong-jo
  12
 • یوکویاما یوکویاما
  13
 • ساکاییا ساکاییا
  32
 • مارسلو ریان مارسلو ریان
  Substitute 64'
  99

ویسل کوبه

 • لینو لینو
  Substitute 21' Substitute 46'
  2
 • هوندا هوندا
  15
 • Arai S. Arai S.
  21
 • دایجو ساساکی دایجو ساساکی
  Substitute 46'
  22
 • Kuwasaki Y. Kuwasaki Y.
  25
 • یامائوچی یامائوچی
  30
 • کیکوچی کیکوچی
  Substitute 85'
  81

آمار مسابقه