بازی آویسپا فوکوئوکا و سانفرسه هیروشیما - هفته 8 - 25 فروردين 1403

25 فروردين 1403 - 08:30 نتیجه نهایی
1 - 1
نتیجه نهایی

سانفرسه هیروشیما

اتفاقات بازی

22 '
شهاب زاهدی پاس گل یوزاوا
25 '
goal
شو ساساکی پاس گل میتسوتا
30 '
yellow-card
ایواساکی
55 '
yellow-card
تاشیرو
59 '
yellow-card
شو ساساکی
60 '
subtitute-out
کنو شیگمی
61 '
yellow-card
شهاب زاهدی
64 '
yellow-card
گرولی
67 '
yellow-card
کاوامورا
72 '
subtitute-out
شیچی هیگاشی
73 '
subtitute-out
آرای کوشیمیچی
74 '
yellow-card
ماعه جیما
77 '
subtitute-out
ولینگتون شهاب زاهدی
81 '
subtitute-out
اوهارا ماتسوموتو
84 '
yellow-card
ولینگتون
90 '
subtitute-out
کیتاجیما ایواساکی

ترکیب تیم ها

سانفرسه هیروشیما

3-4-2-1
موراکامی
31 موراکامی
گرولی
Card
33 گرولی
تاشیرو
Card
37 تاشیرو
اینویی
4 اینویی
یوزاوا
Goal
2 یوزاوا
ماتسوکا
88 ماتسوکا
مائه
6 مائه
ماعه جیما
Card
29 ماعه جیما
شیگمی
Substitute 60'
30 شیگمی
ایواساکی
Card
Substitute 90'
18 ایواساکی
اوساکو
1 اوساکو
شو ساساکی
Goal
Card
19 شو ساساکی
ناکانو
15 ناکانو
شیوتانی
33 شیوتانی
هیگاشی
Substitute 72'
24 هیگاشی
کاوامورا
Card
8 کاوامورا
ماتسوموتو
Substitute 81'
14 ماتسوموتو
کوشیمیچی
Substitute 73'
32 کوشیمیچی
میتسوتا
Goal
11 میتسوتا
کاتو
51 کاتو
اوهاشی
77 اوهاشی
موراکامی
31 موراکامی
گرولی
Card
33 گرولی
تاشیرو
Card
37 تاشیرو
اینویی
4 اینویی
یوزاوا
Goal
2 یوزاوا
ماتسوکا
88 ماتسوکا
مائه
6 مائه
ماعه جیما
Card
29 ماعه جیما
شیگمی
Substitute 60'
30 شیگمی
ایواساکی
Card
Substitute 90'
18 ایواساکی
اوساکو
1 اوساکو
شو ساساکی
Goal
Card
19 شو ساساکی
ناکانو
15 ناکانو
شیوتانی
33 شیوتانی
هیگاشی
Substitute 72'
24 هیگاشی
کاوامورا
Card
8 کاوامورا
ماتسوموتو
Substitute 81'
14 ماتسوموتو
کوشیمیچی
Substitute 73'
32 کوشیمیچی
میتسوتا
Goal
11 میتسوتا
کاتو
51 کاتو
اوهاشی
77 اوهاشی

سانفرسه هیروشیما

3-4-2-1

بازیکنان ذخیره

 • ناگای	ناگای
  1
 • کاناموری کاناموری
  7
 • کنو کنو
  Substitute 60'
  8
 • ولینگتون ولینگتون
  Substitute 77' Card 84'
  17
 • کامکاوا کامکاوا
  19
 • کیتاجیما کیتاجیما
  Substitute 90'
  25
 • موری یاما موری یاما
  44

سانفرسه هیروشیما

 • نوتسودا نوتسودا
  7
 • آرای آرای
  Substitute 73'
  13
 • شیچی شیچی
  Substitute 72'
  16
 • کاوانامی کاوانامی
  22
 • ناکاجیما ناکاجیما
  35
 • اینوعه اینوعه
  36
 • اوهارا اوهارا
  Substitute 81'
  40

آمار مسابقه