بازی وردی و اف سی توکیو - هفته 8 - 25 فروردين 1403

25 فروردين 1403 - 10:30 نتیجه نهایی

وردی

2 - 2
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

26 '
yellow-card
آنزای
28 '
penalty گل پنالتی
Miki T.
34 '
goal
سومه نو پاس گل کوزووا میاهارا
39 '
subtitute-out
یاماکوشی تانیگوچی
43 '
second-yellow-card
آنزای

وردی

4-4-2

ترکیب تیم ها

وردی

4-4-2
Vidotto M.
1 Vidotto M.
کوزووا میاهارا
Goal
6 کوزووا میاهارا
هیاشی
4 هیاشی
تانیگوچی
Substitute 39'
3 تانیگوچی
فوکازاوا
2 فوکازاوا
سایتو
8 سایتو
اینامی
17 اینامی
موریتا
7 موریتا
Miki T.
Penalty
10 Miki T.
کیمورا
20 کیمورا
سومه نو
Goal
9 سومه نو
هاتانو
13 هاتانو
بنگوناگانده
49 بنگوناگانده
هنریکه
44 هنریکه
دو ایی
32 دو ایی
شیرای
99 شیرای
کویزومی
37 کویزومی
کو
8 کو
اوگاشیوا
11 اوگاشیوا
تاواراتسومیدا
33 تاواراتسومیدا
ناکاواگا
39 ناکاواگا
آنزای
Card Card
38 آنزای
Vidotto M.
1 Vidotto M.
کوزووا میاهارا
Goal
6 کوزووا میاهارا
هیاشی
4 هیاشی
تانیگوچی
Substitute 39'
3 تانیگوچی
فوکازاوا
2 فوکازاوا
سایتو
8 سایتو
اینامی
17 اینامی
موریتا
7 موریتا
Miki T.
Penalty
10 Miki T.
کیمورا
20 کیمورا
سومه نو
Goal
9 سومه نو
هاتانو
13 هاتانو
بنگوناگانده
49 بنگوناگانده
هنریکه
44 هنریکه
دو ایی
32 دو ایی
شیرای
99 شیرای
کویزومی
37 کویزومی
کو
8 کو
اوگاشیوا
11 اوگاشیوا
تاواراتسومیدا
33 تاواراتسومیدا
ناکاواگا
39 ناکاواگا
آنزای
Card Card
38 آنزای

بازیکنان ذخیره

وردی

 • یامامی یامامی
  11
 • یاماکوشی یاماکوشی
  Substitute 39'
  13
 • Tiago Alves Tiago Alves
  14
 • Nagasawa Y. Nagasawa Y.
  21
 • اوناگا اوناگا
  22
 • سوناشیما سوناشیما
  23
 • ماتسوهاشی ماتسوهاشی
  33
 • کوداما کوداما
  1
 • ماساتو موریشیگه ماساتو موریشیگه
  3
 • 5
 • ترایاما ترایاما
  17
 • کیتا اندو کیتا اندو
  22
 • هاراکاوا هاراکاوا
  40
 • جاجا جاجا
  70

آمار مسابقه