بازی کیوتو سانگا و آویسپا فوکوئوکا - هفته 13 - 22 اردیبهشت 1403

22 اردیبهشت 1403 - 08:30 نتیجه نهایی

کیوتو سانگا

2 - 3
نتیجه نهایی
لیگ جی لیگ ژاپن 2024 - هفته : 13 استادیوم Sanga Stadium by Kyocera داور Imamura Y.

اتفاقات بازی

16 '
yellow-card
یوزاوا
19 '
راتو پاس گل شهاب زاهدی
21 '
goal
میایوشی
34 '
yellow-card
مائه
34 '
yellow-card
کنو
45 '
yellow-card
تاشیرو
49 '
goal
تاشیرو
52 '
goal
کنو پاس گل ایواساکی
53 '
own-goal گل به خودی
موراکامی
60 '
subtitute-out
شیگمی مائه
73 '
subtitute-out
اینویی تاشیرو
75 '
subtitute-out
هیراتو تاکدا
75 '
subtitute-out
هیراگا ماتسودا
79 '
subtitute-out
ساتو سوزوکی
79 '
subtitute-out
ماتسودا آسادا
82 '
subtitute-out
تسوکاگاوا میایوشی
87 '
subtitute-out
کیتاجیما کنو

کیوتو سانگا

4-1-2-3

ترکیب تیم ها

کیوتو سانگا

4-1-2-3
گو سونگ یون
94 گو سونگ یون
فوکودا
2 فوکودا
تاویا
5 تاویا
سوزوکی
Substitute 79'
50 سوزوکی
آسادا
Substitute 79'
3 آسادا
کانکو
19 کانکو
کاوازاکی
7 کاوازاکی
تاکدا
Substitute 75'
16 تاکدا
میایوشی
Goal
Substitute 82'
13 میایوشی
هارا
14 هارا
ماتسودا
Substitute 75'
18 ماتسودا
موراکامی
Goal
31 موراکامی
تاشیرو
Goal
Card
Substitute 73'
37 تاشیرو
نارا
3 نارا
گرولی
33 گرولی
ایواساکی
Goal
18 ایواساکی
مائه
Card
Substitute 60'
6 مائه
ماتسوکا
88 ماتسوکا
یوزاوا
Card
2 یوزاوا
راتو
Goal
27 راتو
کنو
Goal
Card
Substitute 87'
8 کنو
گو سونگ یون
94 گو سونگ یون
فوکودا
2 فوکودا
تاویا
5 تاویا
سوزوکی
Substitute 79'
50 سوزوکی
آسادا
Substitute 79'
3 آسادا
کانکو
19 کانکو
کاوازاکی
7 کاوازاکی
تاکدا
Substitute 75'
16 تاکدا
میایوشی
Goal
Substitute 82'
13 میایوشی
هارا
14 هارا
ماتسودا
Substitute 75'
18 ماتسودا
موراکامی
Goal
31 موراکامی
تاشیرو
Goal
Card
Substitute 73'
37 تاشیرو
نارا
3 نارا
گرولی
33 گرولی
ایواساکی
Goal
18 ایواساکی
مائه
Card
Substitute 60'
6 مائه
ماتسوکا
88 ماتسوکا
یوزاوا
Card
2 یوزاوا
راتو
Goal
27 راتو
کنو
Goal
Card
Substitute 87'
8 کنو

بازیکنان ذخیره

کیوتو سانگا

 • ماتسودا ماتسودا
  Substitute 79'
  4
 • تسوکاگاوا تسوکاگاوا
  Substitute 82'
  8
 • الچیمی الچیمی
  22
 • اوتا اوتا
  26
 • هیراگا هیراگا
  Substitute 75'
  31
 • هیراتو هیراتو
  Substitute 75'
  39
 • ساتو ساتو
  Substitute 79'
  44
 • ناگای	ناگای
  1
 • اینویی اینویی
  Substitute 73'
  4
 • کاناموری کاناموری
  7
 • ولینگتون ولینگتون
  17
 • کامکاوا کامکاوا
  19
 • کیتاجیما کیتاجیما
  Substitute 87'
  25
 • شیگمی شیگمی
  Substitute 60'
  30

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها