بازی ناگویا گرامپوس و اف سی توکیو - هفته 14 - 26 اردیبهشت 1403

26 اردیبهشت 1403 - 13:30 نتیجه نهایی
لیگ جی لیگ ژاپن 2024 - هفته : 14 استادیوم Toyota Stadium داور Iida J.

اتفاقات بازی

14 '
yellow-card
اوچیدا
17 '
yellow-card
یوشیدا
23 '
yellow-card
بنگوناگانده
28 '
yellow-card
ناگای
33 '
penalty گل پنالتی
یانکر
45+5 '
var گل قبول نشده
میکانی
58 '
subtitute-out
ایزومی ناگای
62 '
subtitute-out
ماتسوکی دیگو
62 '
subtitute-out
آراکی ناکاواگا
66 '
goal
یانکر پاس گل ایزومی
68 '
subtitute-out
ناکایاما اوچیدا
68 '
subtitute-out
ماسوی اونو
71 '
goal
یانکر پاس گل ایناگاکی
71 '
subtitute-out
جاجا تاواراتسومیدا
71 '
subtitute-out
یوتو ناگاتومو آنزای
78 '
goal
آراکی پاس گل یوتو ناگاتومو
81 '
yellow-card
کیموتو
82 '
subtitute-out
تاکوجی یونموتو تسوکاسا موریشیما
82 '
subtitute-out
پاتریک یانکر
85 '
subtitute-out
هاراکاوا کو

ترکیب تیم ها

میشل لانگراک
1 میشل لانگراک
یوشیدا
Card
5 یوشیدا
میکانی
20 میکانی
کاوازورا
24 کاوازورا
اوچیدا
Card
Substitute 68'
34 اوچیدا
ایناگاکی
Goal
15 ایناگاکی
شیهاشی
8 شیهاشی
اونو
Substitute 68'
41 اونو
تسوکاسا موریشیما
Substitute 82'
14 تسوکاسا موریشیما
ناگای
Card
Substitute 58'
18 ناگای
یانکر
Goal Goal Penalty
Substitute 82'
77 یانکر
نوزاوا
41 نوزاوا
بنگوناگانده
Card
49 بنگوناگانده
ماساتو موریشیگه
3 ماساتو موریشیگه
کیموتو
Card
4 کیموتو
شیرای
99 شیرای
کویزومی
37 کویزومی
کو
Substitute 85'
8 کو
ناکاواگا
Substitute 62'
39 ناکاواگا
تاواراتسومیدا
Substitute 71'
33 تاواراتسومیدا
دیگو
Substitute 62'
9 دیگو
آنزای
Substitute 71'
38 آنزای
میشل لانگراک
1 میشل لانگراک
یوشیدا
Card
5 یوشیدا
میکانی
20 میکانی
کاوازورا
24 کاوازورا
اوچیدا
Card
Substitute 68'
34 اوچیدا
ایناگاکی
Goal
15 ایناگاکی
شیهاشی
8 شیهاشی
اونو
Substitute 68'
41 اونو
تسوکاسا موریشیما
Substitute 82'
14 تسوکاسا موریشیما
ناگای
Card
Substitute 58'
18 ناگای
یانکر
Goal Goal Penalty
Substitute 82'
77 یانکر
نوزاوا
41 نوزاوا
بنگوناگانده
Card
49 بنگوناگانده
ماساتو موریشیگه
3 ماساتو موریشیگه
کیموتو
Card
4 کیموتو
شیرای
99 شیرای
کویزومی
37 کویزومی
کو
Substitute 85'
8 کو
ناکاواگا
Substitute 62'
39 ناکاواگا
تاواراتسومیدا
Substitute 71'
33 تاواراتسومیدا
دیگو
Substitute 62'
9 دیگو
آنزای
Substitute 71'
38 آنزای

بازیکنان ذخیره

 • ها چانگ ری ها چانگ ری
  3
 • تاکوجی یونموتو تاکوجی یونموتو
  Substitute 82'
  6
 • ایزومی ایزومی
  Substitute 58' Goal 66'
  7
 • پاتریک پاتریک
  Substitute 82'
  10
 • تاکدا تاکدا
  16
 • ماسوی ماسوی
  Substitute 68'
  17
 • ناکایاما ناکایاما
  Substitute 68'
  27
 • کوداما کوداما
  1
 • Substitute 71' Goal 78'
  5
 • ماتسوکی ماتسوکی
  Substitute 62'
  7
 • هاراکاوا هاراکاوا
  Substitute 85'
  40
 • هنریکه هنریکه
  44
 • جاجا جاجا
  Substitute 71'
  70
 • آراکی آراکی
  Substitute 62' Goal 78'
  71

آمار مسابقه