بازی اف سی توکیو و یوکوهاما مارینوس - هفته 15 - 30 اردیبهشت 1403

30 اردیبهشت 1403 - 09:30 نتیجه نهایی
لیگ جی لیگ ژاپن 2024 - هفته : 15 استادیوم Ajinomoto Stadium داور ساشا استگمن

اتفاقات بازی

13 '
yellow-card
کیدا
18 '
yellow-card
بنگوناگانده
25 '
goal
نام تائه هی پاس گل خوزه البر
37 '
subtitute-out
یامانه واتانابه
46 '
subtitute-out
ساکاکیبارا نام تائه هی
49 '
yellow-card
یوتو ناگاتومو
55 '
goal
یوتو ناگاتومو پاس گل ماتسوکی
59 '
yellow-card
خوزه البر
62 '
subtitute-out
اوناکا اندرسون لوپس
62 '
subtitute-out
ریو میایچی خوزه البر
62 '
subtitute-out
اینوئه یان سانتوس
66 '
subtitute-out
ناکاواگا تاواراتسومیدا
75 '
yellow-card
آنزای
76 '
subtitute-out
دیگو آراکی
76 '
subtitute-out
جاجا آنزای
88 '
subtitute-out
هاراکاوا کو
88 '
subtitute-out
شیرای ماتسوکی
89 '
yellow-card
اوناکا
90+3 '
yellow-card
هنریکه

ترکیب تیم ها

نوزاوا
41 نوزاوا
کیموتو
4 کیموتو
هنریکه
Card
44 هنریکه
بنگوناگانده
Card
49 بنگوناگانده
کو
Substitute 88'
8 کو
کویزومی
37 کویزومی
ماتسوکی
Goal
Substitute 88'
7 ماتسوکی
آنزای
Card
Substitute 76'
38 آنزای
آراکی
Substitute 76'
71 آراکی
تاواراتسومیدا
Substitute 66'
33 تاواراتسومیدا
ویلیام پاپ
1 ویلیام پاپ
ناگاتو
2 ناگاتو
واتانابه
Substitute 37'
39 واتانابه
کامیجیما
15 کامیجیما
ماتسوبارا
27 ماتسوبارا
کیدا
Card
8 کیدا
نام تائه هی
Goal
Substitute 46'
29 نام تائه هی
واتانابه
6 واتانابه
خوزه البر
Goal
Card
Substitute 62'
7 خوزه البر
اندرسون لوپس
Substitute 62'
10 اندرسون لوپس
یان سانتوس
Substitute 62'
11 یان سانتوس
نوزاوا
41 نوزاوا
کیموتو
4 کیموتو
هنریکه
Card
44 هنریکه
بنگوناگانده
Card
49 بنگوناگانده
کو
Substitute 88'
8 کو
کویزومی
37 کویزومی
ماتسوکی
Goal
Substitute 88'
7 ماتسوکی
آنزای
Card
Substitute 76'
38 آنزای
آراکی
Substitute 76'
71 آراکی
تاواراتسومیدا
Substitute 66'
33 تاواراتسومیدا
ویلیام پاپ
1 ویلیام پاپ
ناگاتو
2 ناگاتو
واتانابه
Substitute 37'
39 واتانابه
کامیجیما
15 کامیجیما
ماتسوبارا
27 ماتسوبارا
کیدا
Card
8 کیدا
نام تائه هی
Goal
Substitute 46'
29 نام تائه هی
واتانابه
6 واتانابه
خوزه البر
Goal
Card
Substitute 62'
7 خوزه البر
اندرسون لوپس
Substitute 62'
10 اندرسون لوپس
یان سانتوس
Substitute 62'
11 یان سانتوس

بازیکنان ذخیره

 • کوداما کوداما
  1
 • دیگو	دیگو
  Substitute 76'
  9
 • Oka T. Oka T.
  30
 • ناکاواگا ناکاواگا
  Substitute 66'
  39
 • هاراکاوا هاراکاوا
  Substitute 88'
  40
 • جاجا جاجا
  Substitute 76'
  70
 • شیرای شیرای
  Substitute 88'
  99
 • اوناکا اوناکا
  Substitute 62' Card 89'
  14
 • کاتو کاتو
  16
 • اینوئه اینوئه
  Substitute 62'
  17
 • ریو میایچی ریو میایچی
  Substitute 62'
  23
 • یامانه یامانه
  Substitute 37'
  28
 • شیراساکی شیراساکی
  31
 • ساکاکیبارا ساکاکیبارا
  Substitute 46'
  35

آمار مسابقه