بازی اف سی توکیو و آلبیرکس نیگاتا - هفته 23 - 23 تیر 1403

23 تیر 1403 - 13:30 نتیجه نهایی
2 - 0
نتیجه نهایی

آلبیرکس نیگاتا

لیگ جی لیگ ژاپن 2024 - هفته : 23 استادیوم Ajinomoto Stadium داور Kamimura A.

اتفاقات بازی

6 '
goal
کیتا اندو پاس گل کویزومی
24 '
yellow-card
Endo R.
36 '
yellow-card
هوریگوم
42 '
yellow-card
کیموتو
61 '
subtitute-out
ماتسوکی دیگو
71 '
subtitute-out
نوزاوا کیتا اندو
76 '
subtitute-out
ماتسودا هاسگاوا
76 '
subtitute-out
اونو تانیگوچی
78 '
goal
نوزاوا پاس گل کویزومی
83 '
subtitute-out
تاکاگی ناگاکورا
83 '
subtitute-out
میاموتو شیمادا
86 '
subtitute-out
هاراکاوا ناکاواگا
86 '
subtitute-out
ماساتو موریشیگه کیموتو
86 '
subtitute-out
یوتو ناگاتومو آنزای

ترکیب تیم ها

آلبیرکس نیگاتا

4-2-3-1
نوزاوا
41 نوزاوا
شیرای
99 شیرای
کیموتو
Card
Substitute 86'
4 کیموتو
Oka T.
30 Oka T.
توکوموتو
43 توکوموتو
کو
8 کو
کویزومی
Goal Goal
37 کویزومی
ناکاواگا
Substitute 86'
39 ناکاواگا
آنزای
Substitute 86'
38 آنزای
دیگو
Substitute 61'
9 دیگو
کیتا اندو
Goal
Substitute 71'
22 کیتا اندو
آبه
21 آبه
هوریگوم
Card
31 هوریگوم
توماس دنگ
3 توماس دنگ
Endo R.
Card
26 Endo R.
فوجیوارا
25 فوجیوارا
شیمادا
Substitute 83'
20 شیمادا
آکیاما
6 آکیاما
تانیگوچی
Substitute 76'
7 تانیگوچی
هاسگاوا
Substitute 76'
14 هاسگاوا
کومی
16 کومی
ناگاکورا
Substitute 83'
27 ناگاکورا
نوزاوا
41 نوزاوا
شیرای
99 شیرای
کیموتو
Card
Substitute 86'
4 کیموتو
Oka T.
30 Oka T.
توکوموتو
43 توکوموتو
کو
8 کو
کویزومی
Goal Goal
37 کویزومی
ناکاواگا
Substitute 86'
39 ناکاواگا
آنزای
Substitute 86'
38 آنزای
دیگو
Substitute 61'
9 دیگو
کیتا اندو
Goal
Substitute 71'
22 کیتا اندو
آبه
21 آبه
هوریگوم
Card
31 هوریگوم
توماس دنگ
3 توماس دنگ
Endo R.
Card
26 Endo R.
فوجیوارا
25 فوجیوارا
شیمادا
Substitute 83'
20 شیمادا
آکیاما
6 آکیاما
تانیگوچی
Substitute 76'
7 تانیگوچی
هاسگاوا
Substitute 76'
14 هاسگاوا
کومی
16 کومی
ناگاکورا
Substitute 83'
27 ناگاکورا

آلبیرکس نیگاتا

4-2-3-1

بازیکنان ذخیره

  • ماساتو موریشیگه ماساتو موریشیگه
    Substitute 86'
    3
  • Substitute 86'
    5
  • ماتسوکی ماتسوکی
    Substitute 61'
    7
  • هاتانو هاتانو
    13
  • نوزاوا نوزاوا
    Substitute 71' Goal 78'
    28
  • هاراکاوا هاراکاوا
    Substitute 86'
    40
  • جاجا جاجا
    70

آلبیرکس نیگاتا

  • میاموتو میاموتو
    Substitute 83'
    8
  • ماتسودا ماتسودا
    Substitute 76'
    22
  • Yoshimitsu D. Yoshimitsu D.
    23
  • هاسگاوا هاسگاوا
    32
  • تاکاگی تاکاگی
    Substitute 83'
    33
  • چیبا چیبا
    35
  • اونو اونو
    Substitute 76'
    99

آمار مسابقه