بازی پوهانگ استیلرز و گیمچئون سانگمو - هفته 8 - 1 اردیبهشت 1403

1 اردیبهشت 1403 - 11:00 نتیجه نهایی
0 - 0
نتیجه نهایی

گیمچئون سانگمو

اتفاقات بازی

54 '
yellow-card
کیم هیئون اوگ
59 '
subtitute-out
وون دو جائه کیم هیئون اوگ
64 '
subtitute-out
جئونگ جای هی هئو یونگ
64 '
subtitute-out
لی هو جایه کیم این سونگ
66 '
subtitute-out
کیم تائه هیون پارک مین گیو
66 '
subtitute-out
کیم مین جون جونگ چی این
74 '
subtitute-out
کیم جونگ وو بائک سونگ دونگ
82 '
subtitute-out
چوی گی یون کانگ هیون موک
82 '
subtitute-out
مو جائه هیون یو کانگ هیون
84 '
subtitute-out
یون هان چان هی

ترکیب تیم ها

گیمچئون سانگمو

4-3-3
هوانگ این جائه
21 هوانگ این جائه
شین کوانگ هون
17 شین کوانگ هون
لی دونگ
3 لی دونگ
پارک چان یونگ
20 پارک چان یونگ
واندرسون
77 واندرسون
کیم این سونگ
Substitute 64'
7 کیم این سونگ
هان چان هی
Substitute 84'
16 هان چان هی
اوبردان
8 اوبردان
بائک سونگ دونگ
Substitute 74'
10 بائک سونگ دونگ
خورخه لوییز
9 خورخه لوییز
هئو یونگ
Substitute 64'
14 هئو یونگ
کانگ هیون مو
31 کانگ هیون مو
پارک مین گیو
Substitute 66'
88 پارک مین گیو
کیم بونگ سو
15 کیم بونگ سو
پارک سئونگ ووک
25 پارک سئونگ ووک
یون جانگ گیو
8 یون جانگ گیو
کیم جین کیو
4 کیم جین کیو
کانگ هیون موک
Substitute 82'
14 کانگ هیون موک
کیم دونگ هیون
5 کیم دونگ هیون
جونگ چی این
Substitute 66'
32 جونگ چی این
یو کانگ هیون
Substitute 82'
18 یو کانگ هیون
کیم هیئون اوگ
Card
Substitute 59'
3 کیم هیئون اوگ
هوانگ این جائه
21 هوانگ این جائه
شین کوانگ هون
17 شین کوانگ هون
لی دونگ
3 لی دونگ
پارک چان یونگ
20 پارک چان یونگ
واندرسون
77 واندرسون
کیم این سونگ
Substitute 64'
7 کیم این سونگ
هان چان هی
Substitute 84'
16 هان چان هی
اوبردان
8 اوبردان
بائک سونگ دونگ
Substitute 74'
10 بائک سونگ دونگ
خورخه لوییز
9 خورخه لوییز
هئو یونگ
Substitute 64'
14 هئو یونگ
کانگ هیون مو
31 کانگ هیون مو
پارک مین گیو
Substitute 66'
88 پارک مین گیو
کیم بونگ سو
15 کیم بونگ سو
پارک سئونگ ووک
25 پارک سئونگ ووک
یون جانگ گیو
8 یون جانگ گیو
کیم جین کیو
4 کیم جین کیو
کانگ هیون موک
Substitute 82'
14 کانگ هیون موک
کیم دونگ هیون
5 کیم دونگ هیون
جونگ چی این
Substitute 66'
32 جونگ چی این
یو کانگ هیون
Substitute 82'
18 یو کانگ هیون
کیم هیئون اوگ
Card
Substitute 59'
3 کیم هیئون اوگ

گیمچئون سانگمو

4-3-3

بازیکنان ذخیره

 • او جئونگ وون او جئونگ وون
  2
 • آسپروپوتامیتیس آسپروپوتامیتیس
  5
 • کیم جونگ وو کیم جونگ وو
  Substitute 74'
  6
 • Kim Ryun-Sung Kim Ryun-Sung
  12
 • یون سئوک جو یون سئوک جو
  13
 • یون یون
  Substitute 84'
  19
 • جئونگ جای هی جئونگ جای هی
  Substitute 64'
  27
 • Lee Seung-Hwan Lee Seung-Hwan
  32
 • لی هو جایه لی هو جایه
  Substitute 64'
  33

گیمچئون سانگمو

 • وون دو جائه	وون دو جائه
  Substitute 59'
  11
 • سپو مین وو سپو مین وو
  16
 • کیم جون هنگ کیم جون هنگ
  17
 • پارک سو پارک سو
  23
 • جو جین وو جو جین وو
  24
 • کیم مین جون کیم مین جون
  Substitute 66'
  26
 • مو جائه هیون مو جائه هیون
  Substitute 82'
  27
 • چوی گی یون چوی گی یون
  Substitute 82'
  29
 • کیم تائه هیون کیم تائه هیون
  Substitute 66'
  77

آمار مسابقه