بازی تگو و گوانگژو اف سی - هفته 12 - 22 اردیبهشت 1403

22 اردیبهشت 1403 - 13:30 نتیجه نهایی

تگو

3 - 2
نتیجه نهایی

گوانگژو اف سی

لیگ کی لیگ کره جنوبی 2024 - هفته : 12 استادیوم DGB Daegu Bank Park داور Kim Woo-Sung

اتفاقات بازی

6 '
goal
لی کون هی پاس گل جئونگ هو یئون
7 '
goal
پارک یونگ هوی پاس گل کسینها
10 '
goal
بایئون جون سو پاس گل دو هیون سئوگ
26 '
goal
جائه سنگ پاس گل کسینها
38 '
yellow-card
گو میونگ سئوک
57 '
subtitute-out
ایوم جی سئونگ لی کانگ هیون
61 '
yellow-card
چول هونگ
62 '
subtitute-out
جئونگ جی یونگ مون می سئو
65 '
yellow-card
دو هیون سئوگ
71 '
yellow-card
جئونگ جی یونگ
74 '
subtitute-out
هئو یول لی کون هی
74 '
subtitute-out
لی سانگ جی دو هیون سئوگ
74 '
subtitute-out
پارک جائه هین چول هونگ
80 '
subtitute-out
ادگار جائه سنگ
82 '
yellow-card
کیم جین هیوک
84 '
subtitute-out
کیم پارک یونگ هوی
85 '
subtitute-out
ژوآئو منگو آن یونگ کیو
88 '
goal
کسینها

تگو

3-4-3

ترکیب تیم ها

گوانگژو اف سی

4-4-2

تگو

3-4-3
چوی یونگ یون
1 چوی یونگ یون
کیم جین هیوک
Card
7 کیم جین هیوک
هوانگ جائه وون
2 هوانگ جائه وون
گو میونگ سئوک
Card
6 گو میونگ سئوک
جانگ
22 جانگ
پارک سائه جین
14 پارک سائه جین
ویکتور
13 ویکتور
چول هونگ
Card
Substitute 74'
33 چول هونگ
جائه سنگ
Goal
Substitute 80'
18 جائه سنگ
کسینها
Goal
Goal Goal
11 کسینها
پارک یونگ هوی
Goal
Substitute 84'
30 پارک یونگ هوی
کیم
1 کیم
کیم
27 کیم
آن یونگ کیو
Substitute 85'
6 آن یونگ کیو
بایئون جون سو
Goal
15 بایئون جون سو
دو هیون سئوگ
Goal
Card
Substitute 74'
13 دو هیون سئوگ
مون می سئو
Substitute 62'
88 مون می سئو
لی کانگ هیون
Substitute 57'
24 لی کانگ هیون
پارک تائه جون
55 پارک تائه جون
گابریل تیگرائو
11 گابریل تیگرائو
جئونگ هو یئون
Goal
14 جئونگ هو یئون
لی کون هی
Goal
Substitute 74'
20 لی کون هی
چوی یونگ یون
1 چوی یونگ یون
کیم جین هیوک
Card
7 کیم جین هیوک
هوانگ جائه وون
2 هوانگ جائه وون
گو میونگ سئوک
Card
6 گو میونگ سئوک
جانگ
22 جانگ
پارک سائه جین
14 پارک سائه جین
ویکتور
13 ویکتور
چول هونگ
Card
Substitute 74'
33 چول هونگ
جائه سنگ
Goal
Substitute 80'
18 جائه سنگ
کسینها
Goal
Goal Goal
11 کسینها
پارک یونگ هوی
Goal
Substitute 84'
30 پارک یونگ هوی
کیم
1 کیم
کیم
27 کیم
آن یونگ کیو
Substitute 85'
6 آن یونگ کیو
بایئون جون سو
Goal
15 بایئون جون سو
دو هیون سئوگ
Goal
Card
Substitute 74'
13 دو هیون سئوگ
مون می سئو
Substitute 62'
88 مون می سئو
لی کانگ هیون
Substitute 57'
24 لی کانگ هیون
پارک تائه جون
55 پارک تائه جون
گابریل تیگرائو
11 گابریل تیگرائو
جئونگ هو یئون
Goal
14 جئونگ هو یئون
لی کون هی
Goal
Substitute 74'
20 لی کون هی

گوانگژو اف سی

4-4-2

بازیکنان ذخیره

تگو

 • هن چانگ مین هن چانگ مین
  3
 • ادگار ادگار
  Substitute 80'
  9
 • لی وون وو لی وون وو
  15
 • کیم کیم
  Substitute 84'
  19
 • اوه سئونگ هون اوه سئونگ هون
  21
 • سون سون
  25
 • پارک جائه هین پارک جائه هین
  Substitute 74'
  29
 • پارک جین یونگ پارک جین یونگ
  40
 • Park Se-min Park Se-min
  47

گوانگژو اف سی

 • پاپاویچ پاپاویچ
  4
 • ایوم جی سئونگ ایوم جی سئونگ
  Substitute 57'
  7
 • ژوآئو منگو ژوآئو منگو
  Substitute 85'
  9
 • جئونگ جی یونگ جئونگ جی یونگ
  Substitute 62' Card 71'
  17
 • هئو یول هئو یول
  Substitute 74'
  18
 • لی سانگ جی لی سانگ جی
  Substitute 74'
  22
 • Yeo Bong-Hun Yeo Bong-Hun
  29
 • Kim Tae-joon Kim Tae-joon
  41
 • کیم هان کیم هان
  47

آمار مسابقه