بازی دیژون سیتیزن و اینچئون - هفته 13 - 29 اردیبهشت 1403

29 اردیبهشت 1403 - 11:00 نتیجه نهایی

دیژون سیتیزن

0 - 1
نتیجه نهایی

اینچئون

لیگ کی لیگ کره جنوبی 2024 - هفته : 13 استادیوم Daejeon World Cup Stadium داور Daeyong K.

اتفاقات بازی

24 '
yellow-card
کیم دو هیوک
28 '
subtitute-out
مون جی هوان کیم مین سئونگ
31 '
yellow-card
پارک جین سئونگ
46 '
subtitute-out
کیم بو ساب پارک سئونگ هو
46 '
subtitute-out
کیم دونگ مین کیم یئون سو
50 '
goal
مون جی هوان پاس گل چوی وو جین
56 '
yellow-card
جئونگ کنگ مین
61 '
subtitute-out
لی سون مین پارک جین سئونگ
61 '
subtitute-out
لی جونگ تائک بائه سئو جون
71 '
subtitute-out
روزا لی
76 '
subtitute-out
هونگ سی هو موگوسا
80 '
subtitute-out
سونگ چنگ سئوک کیم این گیون
80 '
subtitute-out
املاپا جئونگ کنگ مین
82 '
subtitute-out
کیم گئون هوی چوی وو جین
84 '
yellow-card
لی سون مین

دیژون سیتیزن

3-3-2-2

ترکیب تیم ها

اینچئون

3-4-3

دیژون سیتیزن

3-3-2-2
لی چانگ گئون
1 لی چانگ گئون
آرون کالور
28 آرون کالور
کیم هیون وو
4 کیم هیون وو
کرووتسیوک
98 کرووتسیوک
جئونگ کنگ مین
Card
Substitute 80'
2 جئونگ کنگ مین
جو سی جونگ
C 8 جو سی جونگ
پارک جین سئونگ
Card
Substitute 61'
24 پارک جین سئونگ
بائه سئو جون
Substitute 61'
30 بائه سئو جون
لی
Substitute 71'
73 لی
کیم سئونگ دائه
12 کیم سئونگ دائه
کیم این گیون
Substitute 80'
11 کیم این گیون
Min Seong-Jun
1 Min Seong-Jun
دلبریج
20 دلبریج
جانجیچ
82 جانجیچ
کیم یئون سو
Substitute 46'
3 کیم یئون سو
چوی وو جین
Goal
Substitute 82'
14 چوی وو جین
کیم دو هیوک
Card
C 7 کیم دو هیوک
پائول امپوکو
40 پائول امپوکو
جئونگ دونگ یئون
23 جئونگ دونگ یئون
پارک سئونگ هو
Substitute 46'
77 پارک سئونگ هو
موگوسا
Substitute 76'
9 موگوسا
کیم مین سئونگ
Substitute 28'
26 کیم مین سئونگ
لی چانگ گئون
1 لی چانگ گئون
آرون کالور
28 آرون کالور
کیم هیون وو
4 کیم هیون وو
کرووتسیوک
98 کرووتسیوک
جئونگ کنگ مین
Card
Substitute 80'
2 جئونگ کنگ مین
جو سی جونگ
C 8 جو سی جونگ
پارک جین سئونگ
Card
Substitute 61'
24 پارک جین سئونگ
بائه سئو جون
Substitute 61'
30 بائه سئو جون
لی
Substitute 71'
73 لی
کیم سئونگ دائه
12 کیم سئونگ دائه
کیم این گیون
Substitute 80'
11 کیم این گیون
Min Seong-Jun
1 Min Seong-Jun
دلبریج
20 دلبریج
جانجیچ
82 جانجیچ
کیم یئون سو
Substitute 46'
3 کیم یئون سو
چوی وو جین
Goal
Substitute 82'
14 چوی وو جین
کیم دو هیوک
Card
C 7 کیم دو هیوک
پائول امپوکو
40 پائول امپوکو
جئونگ دونگ یئون
23 جئونگ دونگ یئون
پارک سئونگ هو
Substitute 46'
77 پارک سئونگ هو
موگوسا
Substitute 76'
9 موگوسا
کیم مین سئونگ
Substitute 28'
26 کیم مین سئونگ

اینچئون

3-4-3

بازیکنان ذخیره

دیژون سیتیزن

 • روزا روزا
  Substitute 71'
  10
 • لی لی
  13
 • املاپا املاپا
  Substitute 80'
  20
 • او جائه سوک او جائه سوک
  22
 • Lee Joon-Seo Lee Joon-Seo
  25
 • لی جونگ تائک لی جونگ تائک
  Substitute 61'
  33
 • لی سون مین لی سون مین
  Substitute 61' Card 84'
  44
 • لئاندرو ریبیرو لئاندرو ریبیرو
  70
 • سونگ چنگ سئوک سونگ چنگ سئوک
  Substitute 80'
  91

اینچئون

 • کیم گئون هوی کیم گئون هوی
  Substitute 82'
  2
 • او بان سوک او بان سوک
  4
 • مون جی هوان مون جی هوان
  Substitute 28' Goal 50'
  6
 • کیم جون یوب کیم جون یوب
  17
 • جئون سئونگ هون جئون سئونگ هون
  18
 • Lee Bum-Soo Lee Bum-Soo
  25
 • کیم بو ساب کیم بو ساب
  Substitute 46'
  27
 • هونگ سی هو هونگ سی هو
  Substitute 76'
  37
 • کیم دونگ مین کیم دونگ مین
  Substitute 46'
  47

آمار مسابقه