بازی گوانگژو اف سی و چونبوک موتورز - هفته 13 - 30 اردیبهشت 1403

30 اردیبهشت 1403 - 11:00 نتیجه نهایی

گوانگژو اف سی

0 - 3
نتیجه نهایی
لیگ کی لیگ کره جنوبی 2024 - هفته : 13 استادیوم Gwangju Football Stadium داور Kim H.

اتفاقات بازی

16 '
yellow-card
چوی نوگ روک
28 '
penalty گل پنالتی
سونگ مین کیو
32 '
goal
جئون بیونگ کوان پاس گل مون سئون مین
34 '
subtitute-out
ایوم جی سئونگ مون می سئو
34 '
subtitute-out
پاپاویچ آن یونگ کیو
47 '
goal
جئون بیونگ کوان پاس گل سونگ مین کیو
63 '
yellow-card
پارک جائه یونگ
67 '
subtitute-out
هان کیو وون سونگ مین کیو
71 '
yellow-card
لی یونگ جائه
72 '
subtitute-out
ژوآئو منگو لی کون هی
72 '
subtitute-out
کیم هان دو هیون سئوگ
75 '
subtitute-out
هئو یول چوی نوگ روک
75 '
subtitute-out
چوی چول سون لی سو بین
75 '
subtitute-out
جئونگ تایی ووک مون سئون مین
80 '
subtitute-out
جئونگ وو جائه آن هیون بئوم
80 '
subtitute-out
پارک جو یئونگ پارک جائه یونگ
90+2 '
yellow-card
جئونگ وو جائه

گوانگژو اف سی

4-4-2

ترکیب تیم ها

گوانگژو اف سی

4-4-2
کیم
1 کیم
دو هیون سئوگ
Substitute 72'
13 دو هیون سئوگ
بایئون جون سو
15 بایئون جون سو
آن یونگ کیو
Substitute 34'
6 آن یونگ کیو
کیم
27 کیم
گابریل تیگرائو
11 گابریل تیگرائو
جئونگ هو یئون
14 جئونگ هو یئون
پارک تائه جون
55 پارک تائه جون
مون می سئو
Substitute 34'
88 مون می سئو
چوی نوگ روک
Card
Substitute 75'
30 چوی نوگ روک
لی کون هی
Substitute 72'
20 لی کون هی
Jeong Min-Ki
13 Jeong Min-Ki
کیم جین سو
23 کیم جین سو
لی جایی ایک
14 لی جایی ایک
پارک جین ساب
4 پارک جین ساب
آن هیون بئوم
Substitute 80'
17 آن هیون بئوم
لی سو بین
Substitute 75'
6 لی سو بین
لی یونگ جائه
Card
8 لی یونگ جائه
جئون بیونگ کوان
Goal Goal
33 جئون بیونگ کوان
سونگ مین کیو
Penalty
Goal
Substitute 67'
10 سونگ مین کیو
مون سئون مین
Goal
Substitute 75'
27 مون سئون مین
پارک جائه یونگ
Card
Substitute 80'
16 پارک جائه یونگ
کیم
1 کیم
دو هیون سئوگ
Substitute 72'
13 دو هیون سئوگ
بایئون جون سو
15 بایئون جون سو
آن یونگ کیو
Substitute 34'
6 آن یونگ کیو
کیم
27 کیم
گابریل تیگرائو
11 گابریل تیگرائو
جئونگ هو یئون
14 جئونگ هو یئون
پارک تائه جون
55 پارک تائه جون
مون می سئو
Substitute 34'
88 مون می سئو
چوی نوگ روک
Card
Substitute 75'
30 چوی نوگ روک
لی کون هی
Substitute 72'
20 لی کون هی
Jeong Min-Ki
13 Jeong Min-Ki
کیم جین سو
23 کیم جین سو
لی جایی ایک
14 لی جایی ایک
پارک جین ساب
4 پارک جین ساب
آن هیون بئوم
Substitute 80'
17 آن هیون بئوم
لی سو بین
Substitute 75'
6 لی سو بین
لی یونگ جائه
Card
8 لی یونگ جائه
جئون بیونگ کوان
Goal Goal
33 جئون بیونگ کوان
سونگ مین کیو
Penalty
Goal
Substitute 67'
10 سونگ مین کیو
مون سئون مین
Goal
Substitute 75'
27 مون سئون مین
پارک جائه یونگ
Card
Substitute 80'
16 پارک جائه یونگ

بازیکنان ذخیره

گوانگژو اف سی

 • پاپاویچ پاپاویچ
  Substitute 34'
  4
 • ایوم جی سئونگ ایوم جی سئونگ
  Substitute 34'
  7
 • ژوآئو منگو ژوآئو منگو
  Substitute 72'
  9
 • جئونگ جی یونگ جئونگ جی یونگ
  17
 • هئو یول هئو یول
  Substitute 75'
  18
 • لی سانگ جی لی سانگ جی
  22
 • لی کانگ هیون لی کانگ هیون
  24
 • Roh Hee-Dong Roh Hee-Dong
  31
 • کیم هان کیم هان
  Substitute 72'
  47
 • جئونگ تایی ووک جئونگ تایی ووک
  Substitute 75'
  3
 • هان کیو وون هان کیو وون
  Substitute 67'
  7
 • اوروبو اوروبو
  9
 • کو جا ریونگ کو جا ریونگ
  15
 • جئونگ وو جائه جئونگ وو جائه
  Substitute 80' Card 90+2'
  22
 • چوی چول سون چوی چول سون
  Substitute 75'
  25
 • لی لی
  30
 • سی هیون گونگ سی هیون گونگ
  31
 • پارک جو یئونگ پارک جو یئونگ
  Substitute 80'
  96

آمار مسابقه