بازی آستین و دالاس - 12 فروردين 1403

12 فروردين 1403 - 04:00 نتیجه نهایی

آستین

2 - 1
نتیجه نهایی

دالاس

لیگ لیگ MLS آمریکا 2024

اتفاقات بازی

19 '
yellow-card
Paes M.
24 '
yellow-card
ولف
51 '
goal
آنساه پاس گل موسا
54 '
goal
کاسانته پاس گل گلاگر
58 '
yellow-card
روبیو
71 '
goal
روبیو پاس گل ریوسی
71 '
subtitute-out
فارینگتون آنساه
78 '
subtitute-out
گیلرمه بیرو خیمنز
81 '
subtitute-out
دلگادو سیلی
81 '
subtitute-out
تسابلنگ لیام فریزر
85 '
subtitute-out
هدگس ابریان
88 '
subtitute-out
کامونگو ووماسی
88 '
yellow-card
کاسانته
90+1 '
subtitute-out
زاردس روبیو
90+9 '
yellow-card
تافاری

آستین

4-2-3-1

ترکیب تیم ها

دالاس

3-4-2-1

آستین

4-2-3-1
Stuver B.
1 Stuver B.
گلاگر
Goal
17 گلاگر
کاسانته
Goal
Card
18 کاسانته
Hines-Ike B.
4 Hines-Ike B.
خیمنز
Substitute 78'
16 خیمنز
پریرا
6 پریرا
رینگ
8 رینگ
ولف
Card
33 ولف
ریوسی
Goal
10 ریوسی
ابریان
Substitute 85'
11 ابریان
روبیو
Goal
Card
Substitute 90+1'
14 روبیو
Paes M.
Card
30 Paes M.
جونکوا
29 جونکوا
تافاری
Card
17 تافاری
ایبیگا
25 ایبیگا
سیلی
Substitute 81'
11 سیلی
لتگت
8 لتگت
لیام فریزر
Substitute 81'
18 لیام فریزر
ووماسی
Substitute 88'
22 ووماسی
آنساه
Goal
Substitute 71'
31 آنساه
آریولا
7 آریولا
موسا
Goal
9 موسا
Stuver B.
1 Stuver B.
گلاگر
Goal
17 گلاگر
کاسانته
Goal
Card
18 کاسانته
Hines-Ike B.
4 Hines-Ike B.
خیمنز
Substitute 78'
16 خیمنز
پریرا
6 پریرا
رینگ
8 رینگ
ولف
Card
33 ولف
ریوسی
Goal
10 ریوسی
ابریان
Substitute 85'
11 ابریان
روبیو
Goal
Card
Substitute 90+1'
14 روبیو
Paes M.
Card
30 Paes M.
جونکوا
29 جونکوا
تافاری
Card
17 تافاری
ایبیگا
25 ایبیگا
سیلی
Substitute 81'
11 سیلی
لتگت
8 لتگت
لیام فریزر
Substitute 81'
18 لیام فریزر
ووماسی
Substitute 88'
22 ووماسی
آنساه
Goal
Substitute 71'
31 آنساه
آریولا
7 آریولا
موسا
Goal
9 موسا

دالاس

3-4-2-1

بازیکنان ذخیره

آستین

 • هدگس هدگس
  Substitute 85'
  2
 • والنسیا والنسیا
  5
 • ریگونی	ریگونی
  7
 • زاردس زاردس
  Substitute 90+1'
  9
 • فینلی فینلی
  13
 • گیلرمه بیرو گیلرمه بیرو
  Substitute 78'
  29
 • Cleveland S. Cleveland S.
  30

دالاس

 • Maurer J. Maurer J.
  1
 • گنزالز گنزالز
  3
 • فارفان فارفان
  4
 • دلگادو دلگادو
  Substitute 81'
  6
 • سینت سینت
  12
 • تسابلنگ تسابلنگ
  Substitute 81'
  16
 • فارینگتون فارینگتون
  Substitute 71'
  23
 • اندلی اندلی
  27
 • کامونگو کامونگو
  Substitute 88'
  77

آمار مسابقه