بازی هیوستون دینامو و آستین - 2 اردیبهشت 1403

2 اردیبهشت 1403 - 04:00 نتیجه نهایی

هیوستون دینامو

0 - 1
نتیجه نهایی

آستین

لیگ لیگ MLS آمریکا 2024

اتفاقات بازی

28 '
yellow-card
کوالزیک
37 '
yellow-card
کاراسکوییلا
45+3 '
yellow-card
آرتور
62 '
subtitute-out
هکتور هررا بلسینگ
71 '
subtitute-out
فودری ابریان
72 '
subtitute-out
ریگونی فینلی
72 '
subtitute-out
فریرا کوالزیک
75 '
subtitute-out
زاردس روبیو
77 '
yellow-card
فریرا
83 '
subtitute-out
اشمیت دورسی
85 '
subtitute-out
والنسیا پریرا
86 '
goal
ریگونی پاس گل فودری
88 '
yellow-card
ریوسی
90+3 '
yellow-card
زاردس

هیوستون دینامو

4-3-3

ترکیب تیم ها

آستین

4-2-3-1

هیوستون دینامو

4-3-3
کلارک
12 کلارک
دورسی
Substitute 83'
25 دورسی
بارتلو
4 بارتلو
میکائل
31 میکائل
استرس
5 استرس
کاراسکوییلا
Card
20 کاراسکوییلا
باسی
8 باسی
آرتور
Card
6 آرتور
بلسینگ
Substitute 62'
15 بلسینگ
کوالزیک
Card
Substitute 72'
27 کوالزیک
ابراهیم
18 ابراهیم
Stuver B.
1 Stuver B.
گیلرمه بیرو
29 گیلرمه بیرو
هدگس
2 هدگس
Hines-Ike B.
4 Hines-Ike B.
گلاگر
17 گلاگر
پریرا
Substitute 85'
6 پریرا
رینگ
8 رینگ
ابریان
Substitute 71'
11 ابریان
ریوسی
Card
C 10 ریوسی
فینلی
Substitute 72'
13 فینلی
روبیو
Substitute 75'
14 روبیو
کلارک
12 کلارک
دورسی
Substitute 83'
25 دورسی
بارتلو
4 بارتلو
میکائل
31 میکائل
استرس
5 استرس
کاراسکوییلا
Card
20 کاراسکوییلا
باسی
8 باسی
آرتور
Card
6 آرتور
بلسینگ
Substitute 62'
15 بلسینگ
کوالزیک
Card
Substitute 72'
27 کوالزیک
ابراهیم
18 ابراهیم
Stuver B.
1 Stuver B.
گیلرمه بیرو
29 گیلرمه بیرو
هدگس
2 هدگس
Hines-Ike B.
4 Hines-Ike B.
گلاگر
17 گلاگر
پریرا
Substitute 85'
6 پریرا
رینگ
8 رینگ
ابریان
Substitute 71'
11 ابریان
ریوسی
Card
C 10 ریوسی
فینلی
Substitute 72'
13 فینلی
روبیو
Substitute 75'
14 روبیو

آستین

4-2-3-1

بازیکنان ذخیره

هیوستون دینامو

 • اسمیت اسمیت
  3
 • فریرا فریرا
  Substitute 72' Card 77'
  11
 • Tarbell A. Tarbell A.
  13
 • هکتور هررا هکتور هررا
  Substitute 62'
  16
 • سگال سگال
  17
 • گریگوس گریگوس
  21
 • اشمیت اشمیت
  Substitute 83'
  22
 • Sargeant K. Sargeant K.
  23
 • راینز راینز
  35

آستین

 • والنسیا والنسیا
  Substitute 85'
  5
 • ریگونی	ریگونی
  Substitute 72' Goal 86'
  7
 • زاردس زاردس
  Substitute 75' Card 90+3'
  9
 • خیمنز خیمنز
  16
 • فودری فودری
  Substitute 71' Goal 86'
  19
 • کولمانیچ کولمانیچ
  23
 • Cleveland S. Cleveland S.
  30

آمار مسابقه