بازی سیاتل ساندرز و ونکوور وایت کپس - 2 اردیبهشت 1403

2 اردیبهشت 1403 - 06:00 نتیجه نهایی

سیاتل ساندرز

0 - 2
نتیجه نهایی

ونکوور وایت کپس

لیگ لیگ MLS آمریکا 2024

اتفاقات بازی

43 '
red-card
ریجن
45+1 '
subtitute-out
خاویر آرگا رائول رویدیاز
45+6 '
yellow-card
وسلینوویچ
58 '
goal
رایان گولد پاس گل سم آدکاگبه
63 '
subtitute-out
کریلاخ سم آدکاگبه
63 '
subtitute-out
آتنسیو پائولو
64 '
subtitute-out
موسوفسکی آلبرت روسناک
70 '
yellow-card
موسوفسکی
72 '
goal
وایت پاس گل بلکمان
73 '
subtitute-out
برهالتر الساندرو شوپف
73 '
subtitute-out
رایان راپوسو ویته
75 '
red-card
رولدان
79 '
yellow-card
وایت
81 '
subtitute-out
هردمن رایان گولد
81 '
subtitute-out
براون علی احمد
82 '
subtitute-out
بیکر جردن موریس
86 '
yellow-card
کوباس

سیاتل ساندرز

4-2-3-1

ترکیب تیم ها

ونکوور وایت کپس

3-4-3

سیاتل ساندرز

4-2-3-1
Frei S.
24 Frei S.
رولدان
Card
16 رولدان
آندراده
28 آندراده
ریجن
Card
25 ریجن
نوهو تولو
5 نوهو تولو
وارگاس
18 وارگاس
پائولو
Substitute 63'
6 پائولو
کریستین رولدان
7 کریستین رولدان
آلبرت روسناک
Substitute 64'
11 آلبرت روسناک
جردن موریس
Substitute 82'
13 جردن موریس
رائول رویدیاز
Substitute 45+1'
9 رائول رویدیاز
تاکااوکا
1 تاکااوکا
بلکمان
Goal
6 بلکمان
وسلینوویچ
Card
4 وسلینوویچ
اوتویک
15 اوتویک
ویته
Substitute 73'
45 ویته
الساندرو شوپف
Substitute 73'
8 الساندرو شوپف
کوباس
Card
20 کوباس
سم آدکاگبه
Goal
Substitute 63'
3 سم آدکاگبه
علی احمد
Substitute 81'
22 علی احمد
وایت
Goal
Card
24 وایت
رایان گولد
Goal
Substitute 81'
25 رایان گولد
Frei S.
24 Frei S.
رولدان
Card
16 رولدان
آندراده
28 آندراده
ریجن
Card
25 ریجن
نوهو تولو
5 نوهو تولو
وارگاس
18 وارگاس
پائولو
Substitute 63'
6 پائولو
کریستین رولدان
7 کریستین رولدان
آلبرت روسناک
Substitute 64'
11 آلبرت روسناک
جردن موریس
Substitute 82'
13 جردن موریس
رائول رویدیاز
Substitute 45+1'
9 رائول رویدیاز
تاکااوکا
1 تاکااوکا
بلکمان
Goal
6 بلکمان
وسلینوویچ
Card
4 وسلینوویچ
اوتویک
15 اوتویک
ویته
Substitute 73'
45 ویته
الساندرو شوپف
Substitute 73'
8 الساندرو شوپف
کوباس
Card
20 کوباس
سم آدکاگبه
Goal
Substitute 63'
3 سم آدکاگبه
علی احمد
Substitute 81'
22 علی احمد
وایت
Goal
Card
24 وایت
رایان گولد
Goal
Substitute 81'
25 رایان گولد

ونکوور وایت کپس

3-4-3

بازیکنان ذخیره

سیاتل ساندرز

 • خاویر آرگا خاویر آرگا
  Substitute 45+1'
  3
 • آتنسیو آتنسیو
  Substitute 63'
  8
 • Bell J. Bell J.
  15
 • موسوفسکی موسوفسکی
  Substitute 64' Card 70'
  17
 • چو لی چو لی
  23
 • توماس توماس
  26
 • بیکر بیکر
  Substitute 82'
  33
 • لیوا لیوا
  75
 • توز توز
  99

ونکوور وایت کپس

 • لابوردا لابوردا
  2
 • رایان راپوسو رایان راپوسو
  Substitute 73'
  7
 • Priso-Mbongue R. Priso-Mbongue R.
  13
 • برهالتر برهالتر
  Substitute 73'
  16
 • کریلاخ کریلاخ
  Substitute 63'
  19
 • براون براون
  Substitute 81'
  23
 • جانسون جانسون
  28
 • Boehmer I. Boehmer I.
  32
 • هردمن هردمن
  Substitute 81'
  92

آمار مسابقه