بازی اینتر میامی و کلومبوس کرو - 31 خرداد 1403

31 خرداد 1403 - 03:00 نتیجه نهایی
2 - 1
نتیجه نهایی

کلومبوس کرو

لیگ لیگ MLS آمریکا 2024 استادیوم Chase Stadium داور Boiko S.

اتفاقات بازی

10 '
goal
Fray I. پاس گل گرسل
14 '
yellow-card
الن
21 '
goal
کامپانا
40 '
goal
کوچو پاس گل موریس
59 '
subtitute-out
کاماچو ناگبه
60 '
subtitute-out
کریستین رامیرز ماتان
67 '
subtitute-out
سیلر Fray I.
72 '
subtitute-out
آرفستن فارزی
73 '
subtitute-out
چبرگو ماینیچه
76 '
subtitute-out
بورگلین ریان تیلور
76 '
subtitute-out
آفونسو کامپانا
79 '
subtitute-out
هینستروزا یبوح
85 '
yellow-card
جوردی آلبا

ترکیب تیم ها

کلومبوس کرو

3-4-2-1
Callender D.
1 Callender D.
Fray I.
Goal
Substitute 67'
17 Fray I.
کریستوف
27 کریستوف
الن
Card
32 الن
گرسل
Goal
24 گرسل
برایت
42 برایت
کرماچی
30 کرماچی
کامپانا
Goal
Substitute 76'
8 کامپانا
ریان تیلور
Substitute 76'
16 ریان تیلور
شوتل
28 شوتل
ماینیچه
Substitute 73'
18 ماینیچه
زاوادزکی
25 زاوادزکی
موریرا
31 موریرا
یبوح
Substitute 79'
14 یبوح
موریس
Goal
8 موریس
ناگبه
Substitute 59'
6 ناگبه
فارزی
Substitute 72'
23 فارزی
ماتان
Substitute 60'
20 ماتان
دیگو روسی
10 دیگو روسی
کوچو
Goal
9 کوچو
Callender D.
1 Callender D.
Fray I.
Goal
Substitute 67'
17 Fray I.
کریستوف
27 کریستوف
الن
Card
32 الن
گرسل
Goal
24 گرسل
برایت
42 برایت
کرماچی
30 کرماچی
کامپانا
Goal
Substitute 76'
8 کامپانا
ریان تیلور
Substitute 76'
16 ریان تیلور
شوتل
28 شوتل
ماینیچه
Substitute 73'
18 ماینیچه
زاوادزکی
25 زاوادزکی
موریرا
31 موریرا
یبوح
Substitute 79'
14 یبوح
موریس
Goal
8 موریس
ناگبه
Substitute 59'
6 ناگبه
فارزی
Substitute 72'
23 فارزی
ماتان
Substitute 60'
20 ماتان
دیگو روسی
10 دیگو روسی
کوچو
Goal
9 کوچو

کلومبوس کرو

3-4-2-1

بازیکنان ذخیره

 • dos Santos C. J. dos Santos C. J.
  13
 • سیلر سیلر
  Substitute 67'
  15
 • نگری نگری
  33
 • ساندرلند ساندرلند
  43
 • بورگلین بورگلین
  Substitute 76'
  49
 • آفونسو آفونسو
  Substitute 76'
  73
 • Carmichael R. Carmichael R.
  91

کلومبوس کرو

 • هاگن هاگن
  1
 • سندز سندز
  3
 • کاماچو کاماچو
  Substitute 59'
  4
 • جونز جونز
  5
 • هینستروزا هینستروزا
  Substitute 79'
  11
 • هابرونه هابرونه
  16
 • کریستین رامیرز کریستین رامیرز
  Substitute 60'
  17
 • چبرگو چبرگو
  Substitute 73'
  21
 • آرفستن آرفستن
  Substitute 72'
  27

آمار مسابقه