بازی شیکاگو فایر و نیویورک سیتی - 24 تیر 1403

24 تیر 1403 - 04:00 نتیجه نهایی

شیکاگو فایر

0 - 0
نتیجه نهایی
لیگ لیگ MLS آمریکا 2024 استادیوم Soldier Field داور Mendoza R.

اتفاقات بازی

14 '
subtitute-out
هاک پرآ
21 '
yellow-card
هاک
25 '
yellow-card
Omsberg W.
45 '
yellow-card
کلین آکوستا
57 '
subtitute-out
پیندا Omsberg W.
60 '
yellow-card
ساندز
68 '
subtitute-out
اخدا هانس ولف
68 '
subtitute-out
بکرار مارتینز
76 '
subtitute-out
دین زیچاس
77 '
subtitute-out
کوتسیاس میولر
80 '
yellow-card
کوتسیاس
84 '
yellow-card
پیندا
87 '
subtitute-out
ریسا رودریگز
90+5 '
subtitute-out
بارلو گوتیرز

شیکاگو فایر

3-5-2

ترکیب تیم ها

شیکاگو فایر

3-5-2
بردلی
34 بردلی
آرناود سوکوئت
2 آرناود سوکوئت
Omsberg W.
Card
Substitute 57'
16 Omsberg W.
زیچاس
Substitute 76'
5 زیچاس
میولر
Substitute 77'
8 میولر
گوتیرز
Substitute 90+5'
17 گوتیرز
خیمنز
30 خیمنز
کلین آکوستا
Card
23 کلین آکوستا
آریگونی
27 آریگونی
هیل سلاسی
7 هیل سلاسی
هوگو کویپرز
9 هوگو کویپرز
فریس
49 فریس
مک فرلان
18 مک فرلان
تاناسیویچ
12 تاناسیویچ
تیاگو مارتینز
13 تیاگو مارتینز
ایلنیچ
35 ایلنیچ
پرآ
Substitute 14'
8 پرآ
ساندز
Card
6 ساندز
پارکس
55 پارکس
رودریگز
Substitute 87'
10 رودریگز
مارتینز
Substitute 68'
16 مارتینز
هانس ولف
Substitute 68'
17 هانس ولف
بردلی
34 بردلی
آرناود سوکوئت
2 آرناود سوکوئت
Omsberg W.
Card
Substitute 57'
16 Omsberg W.
زیچاس
Substitute 76'
5 زیچاس
میولر
Substitute 77'
8 میولر
گوتیرز
Substitute 90+5'
17 گوتیرز
خیمنز
30 خیمنز
کلین آکوستا
Card
23 کلین آکوستا
آریگونی
27 آریگونی
هیل سلاسی
7 هیل سلاسی
هوگو کویپرز
9 هوگو کویپرز
فریس
49 فریس
مک فرلان
18 مک فرلان
تاناسیویچ
12 تاناسیویچ
تیاگو مارتینز
13 تیاگو مارتینز
ایلنیچ
35 ایلنیچ
پرآ
Substitute 14'
8 پرآ
ساندز
Card
6 ساندز
پارکس
55 پارکس
رودریگز
Substitute 87'
10 رودریگز
مارتینز
Substitute 68'
16 مارتینز
هانس ولف
Substitute 68'
17 هانس ولف

بازیکنان ذخیره

شیکاگو فایر

 • بارلو بارلو
  Substitute 90+5'
  12
 • سالکیست سالکیست
  14
 • Richey S. Richey S.
  18
 • کوتسیاس کوتسیاس
  Substitute 77' Card 80'
  19
 • پیندا پیندا
  Substitute 57' Card 84'
  22
 • دین دین
  Substitute 76'
  24
 • Casas J. Casas J.
  37
 • Konincks D. Konincks D.
  42
 • Poreba D. Poreba D.
  48
 • Barraza L. Barraza L.
  1
 • Hope-Gund R. Hope-Gund R.
  2
 • ریسا ریسا
  Substitute 87'
  5
 • میجاتویچ میجاتویچ
  7
 • بکرار بکرار
  Substitute 68'
  9
 • فرناندز فرناندز
  11
 • اخدا اخدا
  Substitute 68'
  26
 • تالس امگانو تالس امگانو
  43
 • هاک هاک
  Substitute 14' Card 21'
  80

آمار مسابقه