بازی نماینده البرز و آوا تهران - هفته 17 - 15 فروردين 1403

15 فروردين 1403 - 19:00 نتیجه نهایی

نماینده البرز

2 - 3
نتیجه نهایی

آوا تهران