بازی شهرداری سیرجان و نماینده البرز - هفته 18 - 22 فروردين 1403

22 فروردين 1403 - 15:00 نتیجه نهایی

شهرداری سیرجان

3 - 0
نتیجه نهایی

نماینده البرز