بازی کریسیوما و کویابا - هفته 6 - 22 اردیبهشت 1403

22 اردیبهشت 1403 - 23:30

کریسیوما

تعویق

کویابا

لیگ سری آ برزیل ‎2024-2025 - هفته : 6 استادیوم Estádio Heriberto Hülse