بازی امید عراق و امید تایلند - هفته 1 - 28 فروردين 1403

28 فروردين 1403 - 19:00 نتیجه نهایی
0 - 2
نتیجه نهایی

امید تایلند

اتفاقات بازی

15 '
yellow-card
محمد
26 '
goal
چولتونگ پاس گل گارنیر
30 '
yellow-card
احمد
34 '
subtitute-out
علی جاسم الحسن
34 '
subtitute-out
محمد اسماعیل
46 '
subtitute-out
نونتاراخ تودسانیت
46 '
subtitute-out
پویفی مای سواناسیت
46 '
subtitute-out
ال حماوی احمد
57 '
subtitute-out
پروسمبون چوتی
61 '
subtitute-out
حسن الموساوا
65 '
goal
پویفی مای پاس گل چولتونگ
65 '
subtitute-out
تریسات کیریلنگ
71 '
second-yellow-card
محمد
73 '
subtitute-out
جنسن جامنونگوات
82 '
subtitute-out
مکنازی سعد

ترکیب تیم ها

امید تایلند

4-2-3-1
Hasan H.
22 Hasan H.
سدون
17 سدون
زید تاهسین
4 زید تاهسین
Al Imam J.
2 Al Imam J.
سعد
Substitute 82'
23 سعد
Mohammed K.
14 Mohammed K.
اسماعیل
Substitute 34'
21 اسماعیل
محمد
Card Card
10 محمد
الموساوا
Substitute 61'
8 الموساوا
الحسن
Substitute 34'
16 الحسن
احمد
Card
Substitute 46'
19 احمد
Rakyart S.
1 Rakyart S.
جامنونگوات
Substitute 73'
3 جامنونگوات
Buaphan C.
5 Buaphan C.
Kraikruan S.
6 Kraikruan S.
چولتونگ
Goal
Goal
12 چولتونگ
چوتی
Substitute 57'
10 چوتی
Ratree S.
16 Ratree S.
سواناسیت
Substitute 46'
7 سواناسیت
تودسانیت
Substitute 46'
14 تودسانیت
گارنیر
Goal
11 گارنیر
کیریلنگ
Substitute 65'
9 کیریلنگ
Hasan H.
22 Hasan H.
سدون
17 سدون
زید تاهسین
4 زید تاهسین
Al Imam J.
2 Al Imam J.
سعد
Substitute 82'
23 سعد
Mohammed K.
14 Mohammed K.
اسماعیل
Substitute 34'
21 اسماعیل
محمد
Card Card
10 محمد
الموساوا
Substitute 61'
8 الموساوا
الحسن
Substitute 34'
16 الحسن
احمد
Card
Substitute 46'
19 احمد
Rakyart S.
1 Rakyart S.
جامنونگوات
Substitute 73'
3 جامنونگوات
Buaphan C.
5 Buaphan C.
Kraikruan S.
6 Kraikruan S.
چولتونگ
Goal
Goal
12 چولتونگ
چوتی
Substitute 57'
10 چوتی
Ratree S.
16 Ratree S.
سواناسیت
Substitute 46'
7 سواناسیت
تودسانیت
Substitute 46'
14 تودسانیت
گارنیر
Goal
11 گارنیر
کیریلنگ
Substitute 65'
9 کیریلنگ

امید تایلند

4-2-3-1

بازیکنان ذخیره

 • Al Rekabe K. Al Rekabe K.
  1
 • مکنازی مکنازی
  Substitute 82'
  3
 • Ojaimi H. Ojaimi H.
  5
 • Doulashi R. Doulashi R.
  6
 • Substitute 34'
  7
 • حسن حسن
  Substitute 61'
  9
 • محمد محمد
  Substitute 34'
  11
 • Abbas H. Abbas H.
  12
 • عثامه ال تایری عثامه ال تایری
  13
 • ال حماوی ال حماوی
  Substitute 46'
  15
 • Ridha F. Ridha F.
  18
 • Faiq H. Faiq H.
  20

امید تایلند

 • تریسات تریسات
  Substitute 65'
  2
 • نونتاراخ نونتاراخ
  Substitute 46'
  4
 • پویفی مای پویفی مای
  Substitute 46' Goal 65'
  8
 • Suksakit P. Suksakit P.
  13
 • پروسمبون پروسمبون
  Substitute 57'
  15
 • Wanpraphao C. Wanpraphao C.
  17
 • بونلها بونلها
  18
 • جنسن جنسن
  Substitute 73'
  19
 • Sruanson T. Sruanson T.
  20
 • Namphueng S. Namphueng S.
  21
 • Paibulkijcharoen T. Paibulkijcharoen T.
  22
 • Ingkaew S. Ingkaew S.
  23

آمار مسابقه