بازی امید عربستان و امید تاجیکستان - هفته 1 - 28 فروردين 1403

28 فروردين 1403 - 21:30 نتیجه نهایی

امید عربستان

4 - 2
نتیجه نهایی

امید تاجیکستان

اتفاقات بازی

17 '
goal
حامد پاس گل ابو الشمات
23 '
goal
خایلوف پاس گل کمالوف
30 '
yellow-card
المرودوف
43 '
yellow-card
ابو الشمات
46 '
subtitute-out
زویروف مادامینوف
45+8 '
goal
هایتم اسیری پاس گل ردیف
55 '
goal
آیمن احمد پاس گل هایتم اسیری
61 '
goal
آیمن احمد
64 '
goal
زویروف پاس گل کمالوف
65 '
subtitute-out
تاگویزودا شوکوروف
65 '
subtitute-out
الصحافی ابو الشمات
65 '
subtitute-out
الدوساری هایتم اسیری
68 '
yellow-card
المووالد
74 '
subtitute-out
شریپوف فخرالدین
82 '
subtitute-out
ماران ردیف
82 '
subtitute-out
الناصر القمدی
84 '
subtitute-out
شریپوف صمیف
84 '
subtitute-out
نازاروف خایلوف
90+2 '
subtitute-out
عواد النشری المووالد

امید عربستان

4-2-3-1

ترکیب تیم ها

امید تاجیکستان

4-1-4-1

امید عربستان

4-2-3-1
محمد العبصی
22 محمد العبصی
ابو الشمات
Goal
Card
Substitute 65'
2 ابو الشمات
سبیانی
19 سبیانی
حامد
Goal
4 حامد
زکریا الهوساوی
12 زکریا الهوساوی
المووالد
Card
Substitute 90+2'
6 المووالد
هایتم اسیری
Goal
Goal
Substitute 65'
17 هایتم اسیری
آیمن احمد
Goal Goal
23 آیمن احمد
القمدی
Substitute 82'
11 القمدی
ردیف
Goal
Substitute 82'
9 ردیف
حسنوف
23 حسنوف
فخرالدین
Substitute 74'
6 فخرالدین
کریموف
15 کریموف
Rakhmatzoda R.
3 Rakhmatzoda R.
سافاروف
5 سافاروف
شوکوروف
Substitute 65'
14 شوکوروف
کمالوف
Goal Goal
13 کمالوف
المرودوف
Card
8 المرودوف
خایلوف
Goal
Substitute 84'
10 خایلوف
مادامینوف
Substitute 46'
19 مادامینوف
صمیف
Substitute 84'
22 صمیف
محمد العبصی
22 محمد العبصی
ابو الشمات
Goal
Card
Substitute 65'
2 ابو الشمات
سبیانی
19 سبیانی
حامد
Goal
4 حامد
زکریا الهوساوی
12 زکریا الهوساوی
المووالد
Card
Substitute 90+2'
6 المووالد
هایتم اسیری
Goal
Goal
Substitute 65'
17 هایتم اسیری
آیمن احمد
Goal Goal
23 آیمن احمد
القمدی
Substitute 82'
11 القمدی
ردیف
Goal
Substitute 82'
9 ردیف
حسنوف
23 حسنوف
فخرالدین
Substitute 74'
6 فخرالدین
کریموف
15 کریموف
Rakhmatzoda R.
3 Rakhmatzoda R.
سافاروف
5 سافاروف
شوکوروف
Substitute 65'
14 شوکوروف
کمالوف
Goal Goal
13 کمالوف
المرودوف
Card
8 المرودوف
خایلوف
Goal
Substitute 84'
10 خایلوف
مادامینوف
Substitute 46'
19 مادامینوف
صمیف
Substitute 84'
22 صمیف

امید تاجیکستان

4-1-4-1

بازیکنان ذخیره

امید عربستان

 • Al Sanbi A. Al Sanbi A.
  1
 • Sulaiman M. Sulaiman M.
  3
 • Thakri J. Thakri J.
  5
 • الجوهانی الجوهانی
  7
 • الناصر الناصر
  Substitute 82'
  10
 • الدوساری الدوساری
  Substitute 65'
  13
 • عواد النشری عواد النشری
  Substitute 90+2'
  14
 • الصحافی الصحافی
  Substitute 65'
  15
 • ماران ماران
  Substitute 82'
  16
 • Hawsawi A. Hawsawi A.
  18
 • Aboulshamat S. Aboulshamat S.
  20
 • Al Jubaya A. Al Jubaya A.
  21

امید تاجیکستان

 • Ghaforov S. Ghaforov S.
  1
 • شریپوف شریپوف
  Substitute 74'
  2
 • Sattorov H. Sattorov H.
  4
 • شریپوف شریپوف
  Substitute 84'
  7
 • زویروف زویروف
  Substitute 46' Goal 64'
  9
 • Sangov S. Sangov S.
  11
 • Rakhmatulloev M. Rakhmatulloev M.
  16
 • تاگویزودا تاگویزودا
  Substitute 65'
  17
 • خایتوف خایتوف
  18
 • عثامه ال تایری عثامه ال تایری
  20
 • نازاروف نازاروف
  Substitute 84'
  21

آمار مسابقه