بازی چادرملو اردکان و آلومینیوم اراک - 27 اردیبهشت 1403

27 اردیبهشت 1403 - 18:15 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

9 '
امین کاظمیان
56 '
yellow-card
احسان قهاری
62 '
subtitute-out
مهدی لیموچی امین کاظمیان
64 '
subtitute-out
علی خدادادی سجاد آقایی
64 '
subtitute-out
محمدرضا مسلمی محمد بلبلی
90 '
subtitute-out
رضا محمودآبادی ابراهیم رضازاده
91 '
subtitute-out
سیروس صادقیان علی رستمی
91 '
subtitute-out
هادی حبیبی نژاد اتابک زارعی
90+2 '
yellow-card
امین جهان کهن
90+5 '
yellow-card
محمد بلبلی
96 '
subtitute-out
رضا جبیره شروین بزرگ
99 '
yellow-card
علی خدادادی
106 '
subtitute-out
ابوالفضل قنبری امین جهان کهن
119 '
رضا جبیره پاس گل مهدی لیموچی
120 '
yellow-card
ابوالفضل قنبری

بازیکنان ذخیره

اخبار و ویدیوها