بازی فجر سپاسی و مس شهر بابک - هفته 31 - 24 اردیبهشت 1403

24 اردیبهشت 1403 - 18:15 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

5 '
جواد پورعوض
12 '
goal
حامد بحیرایی
45+4 '
حمید ملکی
80 '
goal
حامد بحیرایی

ترکیب تیم ها

علی غلام زاده
علی غلام زاده
حمید ملکی
Goal
حمید ملکی
سعید زارع
سعید زارع
علی نجفی
علی نجفی
حامد بحیرایی
Goal Goal
حامد بحیرایی
میثم مرادی
میثم مرادی
محسن سیفی
محسن سیفی
علی دهقان
علی دهقان
امید سام کن
امید سام کن
علیرضا ولی زاده
علیرضا ولی زاده
جواد پورعوض
Goal
جواد پورعوض
حمید گلزاری
حمید گلزاری
حسین بهرامی
حسین بهرامی
مرتضی حسین زاده
مرتضی حسین زاده
علی غلام زاده
علی غلام زاده
حمید ملکی
Goal
حمید ملکی
سعید زارع
سعید زارع
علی نجفی
علی نجفی
حامد بحیرایی
Goal Goal
حامد بحیرایی
میثم مرادی
میثم مرادی
محسن سیفی
محسن سیفی
علی دهقان
علی دهقان
امید سام کن
امید سام کن
علیرضا ولی زاده
علیرضا ولی زاده
جواد پورعوض
Goal
جواد پورعوض
حمید گلزاری
حمید گلزاری
حسین بهرامی
حسین بهرامی
مرتضی حسین زاده
مرتضی حسین زاده