بازی شاهین بندر عامری و خیبر خرم آباد - هفته 31 - 27 اردیبهشت 1403

27 اردیبهشت 1403 - 19:15 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

89 '
علیرضا دغاغله

ترکیب تیم ها

سجاد عباسی
سجاد عباسی
نیما درودی
نیما درودی
حسین میرزا حسینی پور
حسین میرزا حسینی پور
رضا بلیوند
رضا بلیوند
مهدی رستمی
مهدی رستمی
مهران امیری
مهران امیری
رضا صدری
رضا صدری
امیر علیدادی
امیر علیدادی
محمدصادق نادرپور
محمدصادق نادرپور
امیرحسین عسگری
امیرحسین عسگری
علیرضا امیرخانی
علیرضا امیرخانی
فرید امیری
فرید امیری
حسین شهابی
حسین شهابی
سجاد عباسی
سجاد عباسی
نیما درودی
نیما درودی
حسین میرزا حسینی پور
حسین میرزا حسینی پور
رضا بلیوند
رضا بلیوند
مهدی رستمی
مهدی رستمی
مهران امیری
مهران امیری
رضا صدری
رضا صدری
امیر علیدادی
امیر علیدادی
محمدصادق نادرپور
محمدصادق نادرپور
امیرحسین عسگری
امیرحسین عسگری
علیرضا امیرخانی
علیرضا امیرخانی
فرید امیری
فرید امیری
حسین شهابی
حسین شهابی