بازی الوکره قطر و السد - 24 اردیبهشت 1403

24 اردیبهشت 1403 - 20:30 نتیجه نهایی
0 - 1
نتیجه نهایی
لیگ امیرکاپ قطر 2024 استادیوم Ahmad bin Ali Stadium داور Al-Sherif M.

اتفاقات بازی

20 '
goal
بغداد بونجاح پاس گل گونزالو پلاتا
24 '
yellow-card
میتوالی
30 '
yellow-card
الیزیدی
36 '
yellow-card
گلسون
46 '
subtitute-out
ناصر صالح ال یزیدی صباح
46 '
subtitute-out
بوسافی میتوالی
45+5 '
yellow-card
بغداد بونجاح
68 '
subtitute-out
علی عسال
72 '
yellow-card
مشعل برشام
73 '
yellow-card
صلاح
74 '
subtitute-out
مصطفی ماشال یوسف عبدالرزاق
82 '
subtitute-out
خلید مونیز مزید صلاح
84 '
subtitute-out
میگل پدرو کوریرا الیزیدی
90+4 '
var گل قبول نشده
بغداد بونجاح
90+5 '
yellow-card
فاتی

ترکیب تیم ها

البکری
1 البکری
نبیل عرفان
34 نبیل عرفان
ترنت ساینسبری
4 ترنت ساینسبری
میتوالی
Card
Substitute 46'
25 میتوالی
صلاح
Card
Substitute 82'
6 صلاح
فاتی
Card
8 فاتی
صباح
Substitute 46'
12 صباح
عسال
Substitute 68'
11 عسال
گلسون
Card
10 گلسون
بنیوتو
9 بنیوتو
بوعلام خوخی
16 بوعلام خوخی
طارق سلمان
5 طارق سلمان
الیزیدی
Card
Substitute 84'
13 الیزیدی
محمد وعد
7 محمد وعد
متئوس اوریبه
88 متئوس اوریبه
البکری
1 البکری
نبیل عرفان
34 نبیل عرفان
ترنت ساینسبری
4 ترنت ساینسبری
میتوالی
Card
Substitute 46'
25 میتوالی
صلاح
Card
Substitute 82'
6 صلاح
فاتی
Card
8 فاتی
صباح
Substitute 46'
12 صباح
عسال
Substitute 68'
11 عسال
گلسون
Card
10 گلسون
بنیوتو
9 بنیوتو
بوعلام خوخی
16 بوعلام خوخی
طارق سلمان
5 طارق سلمان
الیزیدی
Card
Substitute 84'
13 الیزیدی
محمد وعد
7 محمد وعد
متئوس اوریبه
88 متئوس اوریبه

بازیکنان ذخیره

 • فادل فادل
  5
 • بوسافی بوسافی
  Substitute 46'
  7
 • علی علی
  Substitute 68'
  14
 • علی مختار علی مختار
  15
 • الصادق احمد الصادق احمد
  16
 • حسن حسن
  19
 • ناصر صالح ال یزیدی ناصر صالح ال یزیدی
  Substitute 46'
  20
 • خلید مونیز مزید خلید مونیز مزید
  Substitute 82'
  21
 • مبارک مبارک
  22
 • احمد السید احمد السید
  23
 • Ramadan Y. Ramadan Y.
  31
 • الصاید الصاید
  99

آمار مسابقه