بازی هلند و کانادا - 17 خرداد 1403

17 خرداد 1403 - 22:15 نتیجه نهایی
لیگ دوستانه استادیوم De Kuip داور Saggi R.

اتفاقات بازی

41 '
yellow-card
بومبیتو
46 '
subtitute-out
شافلبرگ لیام میلار
50 '
goal
ممفیس دیپای پاس گل جرمی فریمپونگ
56 '
subtitute-out
Zator D. آلیستیر جانستون
56 '
subtitute-out
چارلز بریم تیجان بیوکنن
57 '
goal
جرمی فریمپونگ
62 '
subtitute-out
دونیل مالن ممفیس دیپای
62 '
subtitute-out
ووت وخهورست برایان بروبی
62 '
subtitute-out
استیون برخواین جرمی فریمپونگ
63 '
goal
ووت وخهورست پاس گل جردی شوتن
70 '
subtitute-out
جونیور هویلت کایل لارین
71 '
subtitute-out
چونیئر استفان اوستاکویو
71 '
subtitute-out
ویرجیل فن دایک دالی بلیند
71 '
subtitute-out
استفان دی فرای ماتیاس دلیخت
78 '
subtitute-out
ساموئل پیته اسماعیل کنه
83 '
goal
ویرجیل فن دایک
85 '
subtitute-out
جوی ورمان رایان گراونبرخ

آمار مسابقه