بازی انگلیس و ایسلند - 18 خرداد 1403

18 خرداد 1403 - 22:15 نتیجه نهایی
لیگ دوستانه استادیوم ومبلی داور Massa D.

اتفاقات بازی

12 '
ثورستینسن پاس گل هارالدسون
45+1 '
yellow-card
سریر اینگی اینگاسون
46 '
subtitute-out
ازری کنسا جان استونز
64 '
subtitute-out
توندارسون اندرسون
65 '
subtitute-out
جو گومز کایران تریپیه
66 '
subtitute-out
ایوان تونی هری کین
66 '
subtitute-out
بوکایو ساکا آنتونی گوردون
66 '
subtitute-out
ترنت الکساندر آرنولد کایل واکر
77 '
subtitute-out
ابرچی ازه کول پالمر
79 '
yellow-card
هارالدسون
81 '
yellow-card
فینسون
83 '
subtitute-out
یوهانسن هارالدسون
83 '
subtitute-out
آرنور سیگوردسن یوهان برگ گودموندسون
90+3 '
subtitute-out
Fridriksson V. L. ثورستینسن

آمار مسابقه